úterý 4. září 2018

sarrazin thilo

Thilo Sarrazin, nová kniha

 Sarrazinovy knihy se stanou v Německu bestsellerem ještě před tím, než se rozvezou do knihkupectví, napsal už čtyři. Proislámský německý mainstream vytáhne proti Sarrazinovi i své chemické zbraně, střílí se i z kancléřství. Poslední kniha „Nepřátelské převzetí“ strhává čtenářské rekordy. Je to šlágr sezóny. Ne detektivka, ale vážná sociologická studie, německá populace se masově vrací k velikánům. V knihách ekonoma a politologa Thila Sarrazina se řeší problém islámu a důsledky pro německou (a evropskou) civilizaci. Abyste mohli prognózovat, stačí se projít německými a francouzskými městy, nemusíte nic studovat, ale přece, od odborníka znalého všech možných statistik a fakt, to má jiné grády. Recenze na knihu v ET od Wolfganga Kaufmanna. 
      Již dlouho před vydáním knihy se spekulovalo o obsahu. Bild se ptal: „Bude to tak tvrdé jako v těch předchozích?“ Podtitul knihy autor prozradil předem: „Islám brzdí pokrok a ohrožuje společnost“.
    Na ploše 500 stran shromáždil Sarrazin dokladový materiál plus subtilní logiku. Sarrazinova fakta jsou tvrdá a jdou směrem k politikům, kteří problém ignorují a navíc vydávají jinak smýšlející za islamofoby. Sarrazinova argumentace je systematická, v první části analyzuje podstatu koránu, je to důležité, klíčové pasáže koránu mají často libovolný a redundantní výklad. Sarrazin dochází k závěru, že korán se pohybuje ve dvou pólech - strach z jediného boha a nenávist k nevěřícím. Silná tendence k pocitu uražení a intolerance. Současně zablokování principu zvědavosti a ochoty ke změně, žádná demokracie a emancipace ženy.
    Sarrazin se zabývá též demografickým bohatstvím islámu, demografickou expanzí, v důsledku které zaostalost je velmi plodná. Demografie plus masová imigrace jsou velkou hrozbou pro budoucnost a stabilitu západu. Sarrazin vysvětluje ujařmování islámem, opovržení nereligiózním, nápadné technické a civilizační zaostávání islámského světa, které ještě umocňuje nenávist vůči západu.
    Sarrazin analyzuje jednotlivé islámské země, od Arábie k Indonézii. „Ve všech islámských zemích roste populace obrovským tempem, ale silné jsou tyto země pouze růstem populace, slabé vytvářením hospodářské prosperity a vzděláním, slabé ve vědě a technice.“
    V třetí části knihy se autor zabývá problémovými oblastmi islámských společností a ukazuje negativní vliv náboženství na společnost: duševní nezralost; pusté umění; nedostatečné kognitivní schopnosti, podmíněné nucenými svazky mezi příbuznými; mužskou dominanci; násilná separace pohlaví; fundamentalismus; terorismus; pronásledování nevěřících; antisemitismus a politická nezralost. Tuto část knihy uzavírá Sarrazin výrokem pákistánského atomového fyzika Perveze Hoodbhoy: „Hluboce skryté, muslimové mají pocit, že neuspěli....Mnozí muslimové se táží: proč už zmizela naše velikost?“ Na to odpovídají imámové: „Protože nejste pevní ve víře.“ Zde pramení radikalizace v islámském světě i mimo něj.
     Čtvrtá část knihy se zabývá postavením muslimů v diaspoře. Obrovský tlak muslimů na emigraci plyne ze zaostalosti ve vlastních zemích a z neřešených civilizačních problémů svého prostředí. To je důvod zcela bezprecedentního exodu. Úplně odlišně od předchozích imigračních vln, dnešní muslimští imigranti odmítají radikálním způsobem kulturu země do níž přicházejí. 90% muslimů v Německu žije v paralelní společnosti. A navíc se snaží nutit etnické Němce ke kulturní konverzi. Mimoto dochází k importu neduhů z islámského světa. 60%-70% imigrantů jsou funkčními analfabety. Neuvěřitelně a bez efektu zatěžují sociální systém,  nejsou integrovatelní do pracovního trhu. Násilná kriminalita v Německu a Evropě je disproporčně spojena s islámským světem. 
   Jak zabránit převzetí západní společnosti islámem, tím se zabývá pátá část knihy. Posílení německé a evropské identity. Zbavit imigrační politiku ideologického balastu, robustní a realistické postoje k islámu, posílení sekulárních společenských segmentů. Edukativní politika, která povede k asimilaci a integraci muslimů. Konec velkorysého sociálního systému k imigrantům.
    Kniha obsahuje spoustu neoddiskutovatelných statistik a fakt. Pokud se rychle nezmění německá (a evropskounijní) politika, pak islám se nezadržitelně stane tak silným v západních společnostech, že žádná síla mu nezabrání v převzetí západních společností. Recenzent Wolfgang Kaufmann se domnívá, že kniha má takové kvality, že se promění v bibli kritiků islámu. 


Žádné komentáře: