čtvrtek 9. srpna 2018

armenie turecko evropa

Genocida Arménů

Arménská republika je dnes svírána tureckou blokádou, každodenní ostřelování Karabachu zabijí i civilní obyvatelstvo.  Evropská unie nikdy v přístupových jednáních s Tureckem nekladla podmínku zpřístupnit Arménii cestu k moři, navíc přes území, které jsou arménské a Turecko je protiprávně okupuje. Evropská unie donutila Turecko eliminovat vliv vojenské rady státu, která od Ataturka byla bariérou islamismu, vojenská rada stála v mocenském centru dobře fungující řízené demokracie. Evropská unie si vynutila tzv. „demokratizační kroky“ na nichž se bohužel vehementně podílel i komisař EU za ČR.
  Arméni spolu s Židy jsou nejstarším historickým národem, faraoni se ženili s mitanskými princeznami, Urartu Asýrie nikdy nedobyla. Arménie, první křesťanský stát světa a ozdoba civilizace, se nachází ve velmi tíživé ekonomické situaci, hlavně z důvodů turecké blokády.
  Siobhan Nash-Marshall  bývá srovnávána s Hanah Arendt. O genocidě Arménů říká, že je důsledkem karteziánského „člověk je mírou všech věcí“.  Siobhan Nash-Marshall učí filozofii na  Manhattanville College v New Yorku. Je autorkou řady knih přeložených do spousty jazyků: Život a myšlení, Hříchy otců,  Vnímavost intelektu, Zrada filozofie  aj. Hříchy otců (The Sins of Fathers) jsou flilozofickou analýzou arménské genocidy, podle filozofky je arménská genocida znamením hluboké krize západního myšlení. Její rozhovor v dnešním Il Giornale.
Od první stránky jste velmi rezolutní „filozofie hrála klíčovou roli v arménské genocidě a tureckém negacionismu, filozofie má špinavé a krvavé ruce“. Co to znamená?
   Karteziánské osvícenství. To je ten důvod. Oddělení rozumu od hmotného světa, svět zkušenosti od myšlení. Myslím tedy jsem. Descartův přístup hrál devastující roli v osvícenství francouzské revoluce, kdy filozofie přestala být láskou k moudrosti a stala se demiurgickým projektem proměny světa. Fichte, Herder, Bentham, Hegel, Marx: Myšlení devatenáctého století s výjimkou Antonia Rosminiho, má primární cíl, zlepšení světa. Genocida najde své zrůdné oprávnění ve specifickém vidění světa.
Jak se to váže na arménskou genocidu?
    Od počátku devatenáctého století, po vyhlášení řecké nezávislosti, otomanské impérium mělo problém jako noční můru, konstrukci své vlastní turecké identity. Arménie byla překážkou vytvoření „vatan“, vlasti. Pokud má vlast existovat, Arménie musí být eliminována. Musíte vidět, že „Mladoturci“ zodpovědní za arménskou genocidu, byli indoktrinování filozofií devatenáctého století. Věřili, že také oni mají právo budovat svět k obrazu vlastní ideje.
Kdy začala arménská genocida?
    První vyhlazování začíná v roce 1908, ale všechno začalo na kongresu v Berlíně, který napravuje svatoštefanský mír, Balkán se dostal do ruského a evropského orbitu. Arménie dostala jisté koncese a sliby, které nikdy nebyly realizovány. Svědectví anglického konzula Fitzmaurice, který popisuje masakrování Arménů na příkaz sultána Abdula Hamida II. a dopisy 1878-1915 z archívů anglické a francouzské vlády, svědčí o tom, že Evropa dobře věděla, co se děje arménskému lidu. Realpolitik tomu nezabránila. Pouze papež Benedikt XV. se snažil zabránit genocidě.
Proti Arménům s takovou zuřivostí: proč se do toho tak vložili.
      Pokud chcete, použiji nadsázky, řekla bych: protože Arménie byla prvním křesťanským národem. Historické důvody jdou do roku 1771, kdy benátský dóže daroval ostrov sv. Lazara Arménům, opat Mechitar tam redigoval první gramatiku mluvené arménštiny. Od tohoto okamžiku začala hluboká pedagogická práce, která dovedla Arménii počátkem dvacátého století ke kompletní alfabetizaci, v epoše, kdy něco podobného západ ještě nedosáhl. Tento velký kulturní vzmach měl za následek, že 1915 zhruba 80% otomanské ekonomie bylo v křesťanských rukách. To popuzovalo „Mladé Turky“.   
Napsala jste, po studiu sčítání lidu z těch dob, že 3.7 milionu křesťanů, tj. 74% populace Anatolie a východních provincií bylo eliminováno - zabito nebo deportováno (1914-1927). Co víme o statistikách genocidy?
     Co víme o mrtvých stalinského gulagu? Co víme o mrtvých Maova pochodu? Téměř nic. Sčítání lidu a statistiky jsou součástí politického boje: čísla můžeme předpokládat. Sčítání v Turecku se vedlo podle víry: muslimové, křesťané. Oprávněná otázka: kdo jsou vlastně  Turci? Jaká je jejich národní identita? Je evidentní, že Turecko včera i dnes je mozaikou.
Hitler si osvojil model turecké efektivity v arménské genocidě, replikoval metody...
    Je třeba konstatovat, ře německá protiarménská politika začíná koncem 19. století, kdy masívní publicistika líčí Arména jako Žida východu, jako virus. Německý expanzionismus mířil do osmanské říše a byl tu zájem zesměšnit Armény. Určitě, Hitler viděl v genocidě Arménů svoji možnost. Když to učinili Turci, též Hitler mohl realizovat stejné hrůzy bez nějakého velkého nebezpečí. Analogie jsou mrazivé: i v nacismu hrál roli biologický motiv, stejně jako u Mladých Turků, v epoše bezhlavého darwinismu.
Podle vás, turecký negacionismus je projevem doby post-pravdy?
     Pro Erdogana je negování arménské genocidy podstatným faktorem v turecké identitě samotné. Pokud uzná realitu fakt, bude to konec jeho vlády a počátek rozpadu Turecka. Fakta se nezapočítávají, ale záměry, konkrétní svět není relevantní: to je karteziánské osvícenství. Problémem je nyní Evropa, v USA už nikoho netrápí život v situaci, která je v rozporu s pravdou.


Žádné komentáře: