pátek 29. června 2018

schengen imigrace kultura

 Programovaná invaze v televizním programu

Ve včerejším pořadu čtyřiadvacítky o imigraci na půl huby. Televizní polooděná působila dojmem, že hlavním bodem pořadu je právě ona – její gesta, rozkošné rty a popocházení k tabuli, dávaly vyniknout konturám jejího těla až do té míry, že divák mohl mít chuť vypnout zvuk a věnovat se onanii.  Ze zákulisí někdo vrhal na tabuli jakási nesmyslná čísla, která TV vydávala za razantní pokles počtu Afričanů táhnoucích do Evropy.
   Proč televize pozvala exministra od Grose Bublana a poslance topky Niedermaiera není jasné. Jako by už leželi na smrtelné posteli: nic se nedá dělat, je to nevyhnutelné a dobré, umřít se musí. Smrtelná postel je zatím nechrání, ale obrovské platy a příjmy, přes které tito dva žádnou imigraci a s ní spojené problémy nechtějí vidět. Opakují hospodské fóry typu „s imigrací se nedá nic dělat“ nebo dokonce „žádná imigrace se nekoná, je to výmysl nějakých populistů“.
     Když se utopí pár stovek lidí, pak už Evropa musí ustoupit a brát další, tak nějak se vyjádřil povedený exministr. Imigrace má být i českým problém, názor sekundovaný moderátorkou. A kdy budou mizerné české důchody evropským problémem, to nezmínili. Ústup od Schengenu sebou ponese obrovské ekonomické problémy! Jaké? Před pár lety jsme v Schengenu nebyli a ekonomický profil země byl výrazně lepší než nyní. Tito dva ví o ekonomii evidentně stejně tolik jako o imigraci. Měli by si něco prostudovat a nemařit čas v poslaneckých kantinách. Imigrace je pseudoproblém, ale jiným způsobem než opakují bublan-niedermaier, imigrace je živená a programovaná Evropskou unií a vládnoucími klanem ve Francii, v Německu a jinde.
     Podle jedné harvardské studie stačí 15% muslimů v zemi, aby proces islamizace se stal nezvratitelným. Některé západoevropské země tuto hranici už překročily. Erdogan si uvědomuje sílu demografie, vyzval Turky v Evropě, aby plodili minimálně pět dětí. V roce 1974 prohlásil alžírský prezident Boumedien na Valném shromáždění OSN: „Jeden den se vydají miliony z Afriky do Evropy. Určitě nepůjde o přátele. Přijdou, aby dobývaly a ovládnou Evropu svými dětmi“. Stalo se.
    Jaká je bublan-niedermajer-merkel-macron-sanchez a spol. evropská imigrační strategie? Tito lidé se tváří, jako že pocházejí z různých tradičních levicových nebo pravicových ideových táborů, je to pouze taktická komedie, žádné rozdíly mezi nimi nejsou, všichni tito politici jsou klony evropskounijního unifikovaného prototypu.  V Evropě podle nich vládne „kultura přijímání imigrantů“. S kulturou to nemá nic společného, tito politici jsou totiž a-kulturní z podstaty, termín v imigračním kontextu používají, i když se jedná o čistou abuzívní ideologii mocenského klanu. Navíc evropská historie nezná nic takového. Masová imigrace je podle těchto politiků a jejích věřících svatým dogmatem. Racionálně nejen, že se nezdůvodňuje, ale dokonce pochybu o tomto dogmatu vydávají téměř za trestně stíhatelnou. I v celkové intelektuální pokleslosti evropskounijního politického prostoru se nezdá možné, že by tito politici neměli potuchy o demografických trendech, o rychlé islamizaci evropského kontinentu.
      Kolem roku 2000 prohlásil boloňský arcibiskup Giacomo Bifi: „Itálie čelí nebezpečné imigraci, o to nebezpečnější, že se nesetkává s realismem z naší strany a s pastorací ze strany církve“. Tenkrát bylo imigrační nebezpečí nesrovnatelně menší než dnes a církev i se slabou pastorací věřila v Boha. Za necelých dvacet let k jakému obrovskému anticivilizačnímu posunu v Evropě došlo. A za dalších dvacet let? Možná nezbývá než jediná útěcha – civilizace bublan-neidermaier-merkel-macron-sanchez nestojí za to, aby přežila a pokud skutečná evropská civilizace už tak propadla zbabělosti, že ke své obraně nehodlá vyvinout žádné úsilí, pak se už asi přežila a musí umřít.


Žádné komentáře: