úterý 19. června 2018

salvini trento usa

Ať je pošle do berlínského kancléřství a do České televize

Na lodi Diciotti italské pobřežní ochrany se nachází 522 afrických zájemců o evropské hodnoty, loď už pár dní objíždí Maltu, italský ministr vnitra Salvini zatím nevydal lodi s tímto nákladem povolení vstupu do italských přístavů. Italské lodi  je z části předala americká válečná loď Trenton a většinu nabraly obchodní lodi u břehů severní Afriky. Itálie je bude platit, živit a starat se. Mezi Afričany už vládne nervozita.
    Ministr Salvini přikázal nemocné mezi nezvanými pasažéry vrtulníky odtransportovat do lampedusské nemocnice. Čeká se, že dnešní odpoledne určí ministr přístav k vylodění a odblokuje situaci, řekl dnes ráno šéf italské pobřežní ochrany. Loď se nachází v maltských vodách. 
Komentáře čtenářů jednoho z nejčtenějších italských listů Il Giornale:
Oracolo. Trenton, americká vojenská loď straší ve Středomoří, ať si je odveze do USA. Obchodní lodi plují pod nějakou vlajkou a do těchto států ať si Afričany odvezou. Odmítám ze svých daní financovat tuto dopravu.
Zagovian. Basta s taxi směrem do Itálie. Ať je loď doveze tam, odkud vypluli. Nepřijímáme.
Matteo844. Dnes všechny levicové noviny staví barikády. Ať už konečně pochopí, že lid je na straně Kapitána (Salviniho). Ať už pochopí, že on je silným mužem ve vládě. Zablokujme všechny italské přístavy.
Pasu. Odvést je do Libye není nemožné. Přístav k doručení: Tripolis. Italská pobřežní ochrana smrdí, nezapomeňte, že jejich šéfy jmenovali socani z PD.
LioBer. Komandant lodi pobřežní ochrany neměl autorizaci k převzetí imigrantů z jiných lodí. Komandant lodi a podobní, kteří nerespektují naše zákony musí být souzeni vojenským tribunálem.
    A tisíce dalších se nesou ve stejném duchu. Salviniho LegaNord je podle průzkumu veřejného mínění první italskou stranou, ve vobách by dostala víc než 30% hlasů.  

Žádné komentáře: