pátek 15. června 2018

murray douglas evropa

Douglas Murray: Podivná smrt Evropy II

Nietszche: Již dlouho nic neakumulujeme, spotřebováváme kapitál našich předků i ve způsobu poznání (napsal v 19. století, dnes to došlo ještě dál).  
      Murrayova kniha o existenciálně únavě kontinentu. O ztrátě tragického smyslu života podle Unamuna. O ztrátě schopnosti myslet v historických a vývojových souvislostech. O vítězství ideologie. O tom, že cokoliv, co je cenné, může být rychle zvráceno těmi, kteří toho nejsou hodni (Stephan Zweig).
     Stupeň kulturní sukcese je stále živý, dnešní Angličané, Řekové jsou jiní než před tisíci lety, ale pořád v nich rozeznáme Angličany a Řeky. Evropan se nemůže stát Číňanem, Indem, ale v dnešní Evropě se věří, že černoch z Mali se může stát Evropanem. Sebebobtnající jazyk lidských práv tvrdí, že Evropanem se stává člověk kvůli hodnotám, které přijme. Ve jménu lidských práv zničil západ bez mrknutí oka Irák, Libyi, Sýrii..
    Dřív zákon, etika, evropská historie a filozofie - dnes evropskounijní ideologie údajného respektu, tolerance a diverzity - povrchní a směšné!
    V roce 2002 provedl žurnalista Timesů datovou analýzu a předpověděl, že za deset let bude Londýn muslimský. Ministr vnitra Blairovy vlády Blunkett využil privilegií úřadu a prohlásil, že je to fašistické, se všemi důsledky pro novináře. V roce 2011 pouze 41% Londýňanů se deklarovalo jako bílí. Z 33 londýnských okresů mají nyní muslimové 23.
     Enoch Powell. Známý jeho projev v roce 1968 „Rivers of Blood“, kde nastínil budoucnost imigrace v Británii. Projev zničil kariéru nadějného konzervativního politika, zasloužil se o to málo schopný konzervativní ministerský předseda Heath. Tuctový Blair otevřel hranice všem, chtěl vytvořit loajální elektorát. Ministryně imigrace Rocheová změnila během 10 let strukturu obyvatel země.
     Hugenotům, kteří se v roce 1681 usadili v Anglii, trvalo sto let než se integrovali. Dnes 33% nově narozených v Anglii pochází z imigračních rodičů, integrují se oni do bílé společnosti nebo opačně? V roce 2060 ztratí bílí v Anglii většinu. Fertilita v Portugalsku v roce 2014: 1.23, desetiletí tam vládne levice, která hlásala omezení porodnosti. Většina zemí světa nepotřebuje masovou imigraci, aby se kulturně obohatila, jak ordinují evropskounijní ideologové Evropě.
   Diverzita? Do Evropy imigruje s požehnáním EU pouze islám. V roce 1997-2014 v Rottehamu znásilněno Pákistánci 1400 dětí, policie to tajila a zakrývala. Imigraci lze zastavit, imigranti přicházejí protože si to Evropa přeje a nabízí jim welfare.
     Odmítáme historii a zapomínáme tragické okamžiky v historii civilizace, pomalu sám termín civilizace není politicky korektní. Chováme se jako bychom měli jistoty našich předků, ale nemáme, jsme malí ve srovnání s nimi. I nejubožejší němečtí filozofové konce 19. století se jeví obry ve srovnání s těmi dnešními. Místo hledání odpovědí se snažíme vyhnout otázkám. Darwin už všechno vyřešil. Naše víra je silná - svíčky, hollywood dojemné filmy, příšery. Kvazi-religiózní přitažlivost liberálního post-osvíceneckého snu. Podstatné odpovědi dneška pochází z 19. století.
     V umění aristotelské anagnorisis - pocit doteku s pravdou - dnešním umělcům je podezřelé. Davy lidí procházejí galeriemi, ale neví, co tam vůbec hledají. Moderní umění jde tam, kam je nasměruje ideologie. Charakteristické rysy: slabá technika, chybějící ambice, žádné originální převzetí, ale papouškování a vykrádání minulého. Umění už neodkrývá podstatné. Největší současný německý malíř, Gerhard Richter: série olejů malovaných z fotografií, muži v uniformách SS apod., jediná jeho idea je vina visící nad kulturou. To samé Anselm Kiefer, ještě víc oddán perverznímu pocitu viny a destrukce. Všechno musí být zničeno!
    Justice předjala naprogramovanou budoucnost. Rozhoduje pro ty, kteří sem imigrují a ne pro ty, pro něž byla vytvořena.
   Edmund Burke: Kultura a společnost nejsou věci, které fungují pro lidi, kteří tu právě jsou, ale je to hluboký pakt mezi mrtvými, žijícími a těmi, kteří se narodí.  
   Od konce války nastoupily fundamentální změny v evropské společnosti - osobní blahobyt, líné myšlení, politická neadekvátnost. Merkelová si spletla pojem ctnosti, v jádru jejího pojetí je nenávist k evropskému.
    Národy Evropy ve velké většině jsou proti masové imigraci, národy intuitivně věděly, že masová imigrace oslabí občanskou společnost, zeslabí societální důvěru ve společnosti. Národní intuice napovídala, že výhody a prospěch masové imigrace jsou záporné, a že to vede ke společenské destrukci. Dávno věděla, že s masovou imigrací přicházejí masové problémy.
      Sociální liberalismus v jádru evropskounijní ideologie a maistreamových partají, je totéž co fašismus! Ženy mají právo se zahalit - je něco směšnějšího než tato perverze politicko-mediálního mainstreamu? Žena má právo být zastupována svým mužem - liberální pojetí pokroku. Fašistické excese levicového liberalismu znásilnily evropskounijní společnosti. Jaký bude mít EU profit z masové imigrace kromě kuchyně a islámu?
       Partaje středopravé, středolevé, levé, pravé - vykreslují své oponenty jako rasisty, nacisty. Politika masové imigrace, kterou praktikují, je delegitimuje, postupují antidemokraticky a diktátorsky proti vůli lidu. Nemají už právo vládnout. Příští generace v důsledku ubohosti dnešních vládnoucích, budou čelit civilizační deklinaci. Konzum přestane být zajímavý. Společnost založená na konzumu ztratí přitažlivost, pozorujeme to již dnes u malého segmentu nejmladší generace. Zpátky ke Kusánskému, Shakespearovi, Bessarionovi. Zpátky k výroku papeže Benedikta: „Lidé by se měli chovat jako by existoval bůh“. Je možné, že křesťanská víra, která v 19. století vymizela, se opět pomalu vrátí a ti sekularizovaní se ocitnou na okraji společnosti.
     Bez boje se současná politika nezmění, vládnoucí kasta nebude chtít nic měnit. S každým imigrantem se mění příští rovnováha v Evropě. Velká města a někde celé země se promění v islámské společnosti. Současní politici jsou zbabělí něco řešit.
    Brecht: lid zklamal, a tak ho politická kasta vymění. Řekl to v roce 1956, po povstání v Berlíně, tenkrát se to vládnoucím nepodařilo, dnes to není tak dobré. V polovině století bude v segmentu pod 15let muslimská většina.
    Komu hrozí smrt v dnešní Evropě: ne salafistům, ISIS, Al Kaidě, ale Ayaan Hirsi, Wildersovi, Hamad Abdel-Samadovi, židům v Malmo, židům v Paříži, Houellebecqovi, Kamel Daoudovi atd. Kdo nesouhlasí s muslimskou imigrací, ať táhne - řekl starosta Walter Lubcke obyvatelům Kasselu. Ve Francii letos v lednu k žádnému incidentu podle médií nedošlo - imigranti podpálili ze noc jenom 1000 aut. 

Žádné komentáře: