pondělí 18. června 2018

fao hdp afrika

Odkud přišli ti nad 80 kilo?

 Italská televize prožívá poslední okamžiky amoku evropskounijních globalisticko-liberálních radovánek. Vůdcové vládní koalice Salvini a Di Maio již jmenovali nové vedení celostátní televize. Vyrazit zbraň z rukou socdemokratických levičáků. LegaNord povede TG2, hnutí M5s TG3 a o významném TG1 stále jednají. Na italské čtyřiadvacítce téměř přímý přenos z lodi Acquarius.
   Kromě stále se opakujících nudných pseudohumanistických blábolů, padne do oka zarážející skutečnost, průměrná hmotnost většiny černochů na lodi, údajně skomírajících hlady, výrazně přesahuje 80 kilo. Podobné je to i s černou a severoafrickou populací, která je čím dál tím víc k potkání v ulicích Prahy a supermarketech. Výrazná nadváha. Servilní evropskounijní média omílají politickou demagogii Evropské unie, přitroublé fráze o válkách, suchu, hladu atd., přitom zprávy statistické divize FAO (food and agricultural world organisation) mluví o něčem úplně jiném. FAO si přikládá velký podíl na tom, že hlad v Africe v podstatě vymizel a pod hranici bídy žije zlomek populace, srovnatelný s jinými kontinenty.
      Ve zprávě CSC (výzkumné centrum italských průmyslníků) „Afrika od 2000 po dnešek“ se praví, že ekonomický růst nemá daleko k asijským tygrům. „Afrika se nachází v období rozvoje, který nemá historickou paralelu. Rozhodujícím faktorem k optimismu je silný hospodářský růst. Kontinent konečně opustil falešnou cestu započatou v šedesátých letech. Skončila s minulým stoletím. Země na jih od Sahary, jejichž negativní ekonomická výkonnost byla příslovečnou, konečně našly ztracený terén. Pozitivní trend je pozorován u růstu celkového HDP, růst hrubého produktu na hlavu je v důsledku demografického vývoje menší, i když je statisticky evidentní, že nárůst celkového HDP není nesen růstem obyvatelstva.
    Země na jih od Sahary dlouhodobě zaznamenávají celkový ekonomický růst kolem 5%, pozitivní je fakt, že roste i hrubý produkt na hlavu.“     

        


Žádné komentáře: