čtvrtek 24. května 2018

koptove krestan eu

Křesťané a antikrist organizace (a-k-eunité)

Husitští kněží to kdysi měli snazší, propadlé ďáblu v své optice nazývali papeženci, aspoň to tak píše ve svých románech Jirásek. Dnes je to složitější, dělící čára jde všemi konfesemi, ať jsou to katolíci, luteráni nebo čeští bratři. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, jedinou skutečně křesťanskou církví  v Evropské unii jsou pololegální a se skřípěním zubů trpěni Svědci Jehova. Pro ostatní církevní organizace je vhodnější termínus antikrist-evropskounionisté (a-k-eunité).   
    Minulou sobotu odpoledne jsem vstoupil do chrámu sv.Antonína na sedmičce, chrám zaplněný jak jsem se domníval, věřícími. Omyl. Před oltářem dva muži v kněžských hábitech, jeden výrazně větší, druhý mrňavý. Mrňavý přistoupil k Písmu a začal řečnit - operoval termínem pravdaláska. V první okamžik se mi to zdálo objevné, v Novém zákoně se tyto termíny používají separovaně a mají hierarchicky odlišný obsah, nejdřív jsem se domníval, že mrňavý muž koketuje s teologií, ale rychle jsem byl vyveden z omylu: „Kdo zesměšňuje pravdulásku, dojde odplaty“, začal jsem chápat, že v kostele se sešla politická partaj českých evropských unionistů, kteří mají ve štítě tento termín.
     Mrňavý v bílém hábitu pokračoval, hlas se mu třásl těžko skrývanou nenávistí: „Milošovština a andrejevština nejsou žádnou pravdou atd.“. Pochopil jsem, že jde politické shromáždění ortodoxních a-k-eunitů, začíná asi volební kampaň do senátu nebo bůhvíkam a zrovna tato skvadra bude velmi tvrdá.
       A-k-eunité jsou v Německu většinoví, mají v hrsti Bundestag i kostely. V berlínském centrálním evangelickém kostele mají farářku, a jak známo ženy jsou často fanatičtější než chlapi. Při velikonoční bohoslužbě farářka měla na práci důležitější věci než utrpení Ježíše Krista, pár větami o utrpení umírajících hladem na afrických pouštích dovedla chrám k povinným slzám a rychle přešla k tématu - půlhodinová přednáška o změnách klimatu, prokládaná dojemnými písněmi Paul Gerhardta. 
     Činovníci a-k-unitů v hábitech farářů, Krista nepotřebují, v jejich diskursech je to téma třetí kategorie. Je šokující a odporné, jakým způsobem se staví oficiální evropskounijní církve k utrpení a pronásledování skutečných křesťanů na Blízkém východě. „Jsou to jenom Koptové“, prořekl se biskup z Mosebachu na otázku o 21 mladých koptských křesťanech popravených v Libyi. Koptové, potomci dávných Egypťanů si přes staletí nevybíravého nátlaku stále nesou svoji víru a nekonvertovali k islámu. 21 koptských mučedníků není zapomenuto, koptská církev v únoru vysvětila nově postavený chrám na jejich památku. Evropskounijní církve žijí v nadbytku, biskupové při vhodné příležitosti klidně zapřou i biskupský kříž, jak učinila delegace německých biskupů na Chrámové hoře, církve dávno zapomněli na své hlavní poslání, na misie, šířit Kristovo učení.
    Koptové v Egyptě jsou menšinou v nepřátelském muslimském moři a tetují si kříže na zápěstí, aby byli rozpoznatelní. Jaké gesto. Jaká úroveň. Jaká síla a odvaha Koptů, stavitelů pyramid. A jaká ubohost a perverze a-k-eunitů.


Žádné komentáře: