středa 18. dubna 2018

nemecko dnes

Merkeland – vše podstatné dnes

Severní Porýní-Vestfálsko (NRW). O pár milionů víc lidí než v Česku, čtvrtina (víc?) z imigrace. V žádném případě tam neemigrovat, hlavně pokud máte dítě školou povinné, pravděpodobnost, že ho znásilní spolužáci, ať je to kluk nebo holka, je  statisticky silně signifikantní. V ET se dočteme, že učitelé jsou už tak troufalí, že žádají policejní a politickou pomoc, ale jsou stalinsky uvědomělí, masová imigrace ze severní Afriky a Blízkého východu je pořád ještě velkým kulturním obohacením. Píše se v dovětku učitelského dopisu soudruhům z vládnoucího klanu.
    Policejní statistiky dlouho tajné, dnes jenom zfalšované, ale i tak hrozné. ET píší, že rodiče se třesou strachy. V roce 2017 na školách (od 1. až do 13. třídy) 22913 trestných činů. O 1072 víc než v roce 2016. Nejvíc narostly sexuální delikty.  O 10.7% víc než v 2016, na 3146  narostly přečiny spojené s tělesným poraněním. 159 případů nebezpečného nelegálního ozbrojování. 317 případů závažných sexuálních deliktů.
   Vládnoucí režim dlouhodobě zastírá zločiny spojené s imigračním pozadím, násilí ve školách je tabu, nebezpečné o to víc, že ti, kteří mají vychovávat a učit děti, jsou konformní s režimem a podílí se na zastírání zločinů páchaných ve školách. Učitelé tvrdí, že je třeba víc školních psychologů a speciálních pedagogů. Čtenář ET (patriot) k tomu napsal: Psychologové, sociální pracovníci? To je nesmysl. Fakt je, že muslimští žáci jsou problémem, jejich výchova a jejich rodiče. Zločiny z německých škol musí vymizet. Pokud imigrantské dítě násilím vnucuje své náboženství jiným, mělo by se vrátit s celou rodinou do země odkud přišli.
Merkelová. Naznala, že Evropská unie je pro Německo životní pojištěním. Docela trefné. Satelitní Česko, Polsko, Slovensko atd. jsou levnými montovnami, levné komponenty ze satelitů zlevní německý výrobek do té míry, že je exportovatelný, a Německo může žít z exportu. Navíc komparativní výhodou v euro zóně srazilo exportní kapacity Itálie a Francie a nahradilo jejich exportní potenciál. Německo vysálo téměř genocidním přístupem lidský potenciál východoevropských zemí. Nejkvalitnější pracovní síla z baltských zemí, Maďarska, Rumunska a Bulharska atd. pracuje v inferiorních pozicích v Německu. Celé EU se diktují německé zákony, které často negují přirozenou normotvornou strukturu té či oné země. Zákon musí být něco přirozeného a vyplývat z organické potřeby, která je nesena společenským a historickým vývojem země a to určitě neodpovídá německé fašizoidní historii. Navíc jim po válce psali zákony kapitáni americké armády. Úžasně dobře napsané životní pojištění. 
Dr. Wilhelm Hopf. Munsterský vydavatel akademické literatury (LIT Verlag). Před časem podepsal tzv. Prohlášení 2018, které již podepsalo 40000 Němců, převážně akademicky otitulovaných. Prohlášení napsala disidentka z bývalé NDR a disidentka i v současném režimu Vera Lengsfeldová. Oslňující žena. V Prohlášení se požaduje svoboda projevu bez jakéhokoliv postihu. A najednou pan vydavatel odvolal podpis a na stránkách jeho nakladatelství visí prohlášení, které není vůbec oslňující, je trapné a zbabělé. Zmýlil. V čem to nepíše, ale všem je to jasné. Už by neměl zakázky od zbabělých akademických zadavatelů.  Profesor Jörg Baberowski z berlínské uni:  Ještě před pár lety bych považoval za nemožné, že v Německu budou lidé, kteří mají jiný názor, veřejně skandalizováni a nuceni k ponižující sebekritice. Kampaň proti nakladateli, který podepsal Prohlášení, připomíná kampaně z temných časů. Nekupovat u něho. Nevydávat v nakladatelství nepřítele. Buďte ostražití. A pak přetučnělí profesoři, kteří se nikdy v životě  ničeho neodvážili a vyjí s jakýmikoliv vlky, zasedají ve všech možných grémiích a poslušně hlasují. A spí celoživotním spánkem spravedlivých. Stydím se za tyto profesory z mé univerzity.   
Justice spolčená se zločinem. Téměř tak ostře se vyjádřila poslankyně evropského parlamentu Ulrike Trebesius k rozsudku nad zločincem z Berlína. Před rokem byla v Berlíně brutálně přepadena v parku při joggingu mladší žena 17letým zločincem. Nejdřív ji vzal kusem cihly zezadu a mj. ji zlomil čelist, pak když ležela na zemi, bušil cihlou do hlavy a do zad a oloupil ji. Trest od berlínské justice: Dva roky podmíněně. Soud zdůvodnil mírný trest myšlenkou na výchovu. Poslankyně se domnívá, že jde o fatální pokyn příštím zločincům.
Radnice v Bielefeldu oznamuje (není to Kocourkov, ale významné německě město): S politováním jsme vzali na vědomí, že tiskový odbor bielefeldské policie dál šíří rasové předsudky a stigmatizace. I když již v roce 2015 nám slíbili, že tak nebudou postupovat. Proč to? Policie v popisu pachatele po němž je zahájeno stíhání, popisem pachatele „jižní typ“ naznačuje, že jde o pachatele z Blízkého východu nebo Afriky. Podle činovníků radnice se musí po pachateli pátrat, ale naznačovat jak vypadá je rasistické.
Kulturně-ideové školení. Od pondělka povinné pro bachaře v Německu (NRW). Aby nezraňovali religiózní pocity zločinců. Sdělil mluvčí  centra pro mezikulturní kompetence justice ministerstva spravedlnosti v Severním Porýní-Vestfálsku Peter Marchlewski. Ideová náplň školení: Jak citlivě přistupovat k muslimským vězňům hlavně v době modlitby. V centru pracuje 12 specialistů na tento fach a bachaře dobře proškolí.


Žádné komentáře: