středa 1. listopadu 2017

teolog spiritual lassalle

Vnuci se budou ptát..

Nazval svůj článek ve philosophia-perennis Udo Hildenbrand, teolog, spirituál kláštera, pedagog atd., a mj. autor mnoha knih o islámu. Co se budou vnuci ptát: Proč jste připustili evropskounijní fašizoidní diktaturu a islamizaci evropských zemí?
   Evropská velkoměsta jsou pomalu pohlcována imigranty druhé a třetí generace s islámsky orientovanou a demokracii nepřátelskou ideologií v hlavách. Nyní už chtějí svou nábožensky orientovanou společenskou představu vnutit i většinovému obyvatelstvu. Jejich cílem není proměna islámu s demokracií kompatibilní náboženství, ale opačné kroky:
- nejdřív společnost  s islámem kompatibilní,
- pak společnost konformní s islámem,
- šaria společensky tolerovaná,
- nakonec vše ovládnout.
    Tento postup se rychle realizuje, je to patrné z mediálních informací, zkušeností a z nekonečných diskuzí kolem islámu. Každý den přináší média plno zpráv o islámu. Zpráv, které posouvají vědomí obyvatelstva k akceptování něčeho, co před nedávným časem nebylo vůbec myslitelné. Islám se stal hlavním zpravodajským schematem. Den za dnem je občan bombardován ze zpravodajských plátků všeho typu, islámskou propagandou. Za vším se skrývá jeden podtón. Islám, muslimové. Teror nemá s islámem nic co do činění. Tyto triviality ve všech možných variantách.
    Historik H.U. Wehler přišel kdysi s tezí, že muslimská diaspora není v principu integrovatelná.  Huntingtonova známá teze o „boji kultur“ je občas zmiňována, ale má být moc pesimistická a nerealistická. Na západě nesmíme mít žádný boj kultur a už vůbec ne s islámem. Je jenom otázkou, zda-li na to tak nazírá i islámský svět. Islám je z podstaty nasměrován na boj kultur, na ovládnutí nemuslimské populace, na tzv. dhimmis. Kdo se mu postaví na odpor, bude zničen.
   Problémy s islámem jsou o to nebezpečnější, že mediální sféra za každou cenu, v jakési podivně chápané toleranci, bagatelizuje, zastírá a záměrně přehlíží problematická témata.
    Matthias Matussek: „V talkshow  se pranýřuje katolická církev za údajně nehumánní postoj k homosexuálním manželstvím. Odmítá jim církevní požehnání. Je to vtip? V islámském světě a pomalu dnes i v uprchlických zařízeních v Evropě jsou homosexuálové téměř čtvrceni za živa a v médiích se to nesmí zmiňovat.“
   Michael Klonovski: „ Němci se přidávají k džihadu, muslimové ovládli v Německu ulice, kabaretistům se zavřela huba. Islamismus je německým problémem. Blízký východ nás dostihl. Protiizraelské demonstrace v německých městech, stejně jak volání židé do plynu. V Celle uspořádali Čečenci hon na Jesidy. Tisíce mužů s německým občanstvím jako džihadisté zabíjí v Sýrii a Iráku.“
   V Německu většinou nazírají na islám přes brýle své osobní sekularizované představy, fakta a realita jim záměrně unikají. Nepříjemná pravda je ignorována. Islám má být takovým, jak si ho Němci představují a přejí si, jak by měl vypadat.  
   Kdysi komentoval podobnou situaci Ferdinand Lassalle: „Všechny velké politické akce povstávají a začínají pojmenován toho, co je. Všechny politické hanebnosti povstávají zamlčováním toho, co je.“
   V dnešní politice platí přesně tyto poměry. Obrovské integrační problémy islámské populace - politici spolu s médii a zodpovědnými činiteli je zamlčí nebo přímo hanebně zfalšují: „Nemůže být to, co nesmí být.“
  Profesor teologie Martin Rhonheimer: „Vzhledem k společenským výzvám a s nimi spojenými riziky, je nutné se zbavit slepoty k náboženským představám islámu. Musí se pochopit tak, jak se sám chápe, a ne jak „osvícení“ západně orientovaní sekulární muslimové a k náboženskému dialogu angažovaní naivní křesťané by to rádi viděli.“          
    Z Turecka pocházející společenská vědkyně Necla Kelec: „Politiku a univerzity ovládla generace 1968. Jsou z nich ministři, profesoři, ovládli státní administrativu a výzkum. Vzbuzují dojem, že na své cestě za kariérou zapomněli, proč se vůbec vydali na pochod. Horlivě se berou za jednopohlavní manželství, vystupují proti diskriminaci ženy v zaměstnání a v rodině. Tito lidé, když jde o islám, jsou raněni slepotou, nikdy neprotestují, když ukamenují homosexuála, když mladá dívka z náboženských důvodů nesmí navštěvovat školní výuku, když šestiletá musí mít zahalenou hlavu anebo s ženami se zachází jako s otrokyněmi.   
     Sociálně romantická a přibarvená islámská témata jsou dnes a denně na programu. Kritická témata se prý s ohledem na náboženskou citlivost muslimské části populace nesmí odkrývat. Počet obyvatel má být kritériem pro posuzování světového názoru nebo náboženství. To se aplikuje pouze u islámu. Odmítání reality nebo její falšování. Od Lenina pochází aforismus: „ Horší než slepota, je nechtít vidět.“ 
   Většina mediálně politické kasty se odvolává na politickou korektnost a potlačuje kritickou konfrontaci s islámem. Takové potlačování a omezování vědecké a názorové svobody se dají vysvětlit pouze jedním konstatováním: kritici mají pravdu.
      


Žádné komentáře: