pondělí 20. listopadu 2017

rt russia

Proč ne?

V Evropské unii jakýkoliv pokus o vymanění se z mediálního objetí lží, které tam panuje a pokus nastolit objektivnější informační rovinu, nebo jenom vnést do systému skutečnou alternativu, kterou normálně myslící člověk může přijmout nebo odmítnout, vyvolává na straně režimu a jejich médií záchvat nekontrolovatelné zuřivosti. Pozorovatelné je to nyní ve Francii.  
   RT (Russia Today) v prosinci rozjede francouzskou verzi. Ve velkém. Redakce v Boulogne najmula 150 zaměstnanců, z toho 50 žurnalistů. Spekuluje se, že jsou mezi nimi i velká jména jako Zemmour, Elkabach nebo Nadia de Mourzitch z TF1. Velký ekonom Jacques Sapir povede etický výbor televize. Formule 24h/24, zprávy každou hodinu, 10hodin přímé emise. Rozpočet 20 milionů eur, na satelitech Astra 19.2 a Eutel 5W. 
    Xenia Fedorova, ředitelka televize: „Našim cílem je přinést francouzskému divákovi rychlou informaci, věrohodnou, nikoliv jednostranné pohlížení na fakta. Nabídnout odlišnou perspektivu. Pokryjeme lokální, regionální i mezinárodní zpravodajství, obzvlášť z frankofonního světa. Akcent na oblasti, které současná média ignorují. Kdo se domnívá, že budeme prezentovat ruská stanoviska, úplně se mýlí.“
    Fedorova vyjádřila překvapení nad postoji systémových médií, „Již několik měsíců jsem svědkem něčeho, co bych neočekávala v zemi Voltaira, permanentní kampaň očerňování, kterou zažíváme, aniž jsme začali vysílat.“ Fedorová odsoudila systémová média, která jásala nad původním Macronovým odmítnutím akreditace pro RT. Televize, podle jeho soudu, bude ovlivňovat populaci a šířit proti-pravdu, nebo mu bude oponovat. Macron má kuriozní představu o demokracii. Během prezidentské kampaně ho režimní média bezostyšně a bez minimálního neutrálního odstupu propagovala. 
    Režimní média mezi sebou soupeří v podpásových útocích proti RT. La Tribune, hlásná trouba Macrona: RT prostředek k manipulaci diváka, v žoldu Vladimíra Putina, pátá kolona. Inrocks: Putin nám dá po hlavě. Ouest-France: nástroj šíření ruského vlivu. Le Monde: rozpoltí společnost.
     Mainstreamová média, nejen ve Francii, zapomněla co je jejich posláním a ignorují i minimální zodpovědnost, kterou mají před veřejností. Vysílání RT, která jak je patrné z anglické a španělské verze, jsou objektivní a zajímavé, způsobí rychlé šedivění v režimních redakcích, kde panuje post-faktum a post nuda, která bohužel není nic jiného než Nudou.
   RT vysílá anglicky od roku 2005, arabsky od 2007, španělsky od 2009. RT sleduje 70 milionů diváků. Vysílání RT často doprovází velké nepřátelství oficiálních médií i vlád (Lotyšsko, Německo, Británie) a skandalizování žurnalistů.  


Žádné komentáře: