pátek 17. listopadu 2017

renaud camus

Vive la France aneb stačí nevolit evropskounijní klony

Renaud Camus, velký francouzský spisovatel a neúnavný prorok příští apokalypsy. Jeho poslední apel v ripostelaique nepostrádá velký pathos. Spisovatel ve svém provolání oznámil vytvoření CNRE (národní výbor evropského odporu). V jeho provolání je skryto jedno silné varování i pro země východní Evropy – instituce ve Francii, státní moc, banky, soudy, církev atd., rozhodly o etnické substituci v zemi – nikdy k ničemu podobnému nesmí dojít ve východoevropských zemích, pak je totiž boj ztracen předem!
Renaud Camus: Imigrace se proměnila v invazi, invaze migračního oceánu. Francie a celá Evropa se proměňují v kolonie. Ireverzibilní kolonizace, demografií a populačním transferem. Armáda dobyvatelů, jsou to malí i velcí delikventi, všichni ti, kteří činí život ve Francii nemožným, tím nejhorším možným způsobem, od necivilizovaných projevů až po teror. De facto to nejsou teroristé, ale okupanti, kteří čas od času popraví rukojmí, jak je běžné u okupantů. 
    Populační záměna, etnická substituce a velké populační nahrazení jsou nejdůležitější okamžiky naší historie od jejího počátku. Neboť příští lid již nebude lidem Francie. Francie vždy asimilovala jedince, kteří po tom toužili, ale nemůže asimilovat národy, navíc které ji nenávidí, jsou mstiví a dobyvatelští. Příští lid se nemůže jmenovat Francouzi, byla by to odporná lež. Neexistují francouzští džihadisté, ty dva termíny se vylučují.
    Okupace nemůže skončit, než odchodem okupantů. Jiná cesta neexistuje. Vládnoucí kasta tvrdí, že moderní svět emigruje, když emigruje, pak může i reemigrovat.
    Příští rozhodující volby ve Francii se konají v roce 2022. Populační výměna bude vrcholit, oni budou pány situace. Bezpochyby neexistuje šance na vítězství v situaci, kdy protivník volí pravidla a má všechny trumfy. Mocenská struktura, banky, soudy a média rozhodly o etnické substituci. Nebrání národ, ale organizují populační transfer. Zdrogovaly lid – jedovatým školním systémem, akulturací, cenzurou, represemi a permanentními injekcemi nenávisti k sobě samotnému. Neimportují dělníky, navíc v době, kdy je práce čím dál tím méně. Importují příští konzumenty, už se ani neobtěžují, aby je vydávaly za uprchlíky, v zemích odkud  přicházejí, žádné války nejsou: nemocní, mladí dobyvační delikventi, arogantní adolescenti, kteří se střetli se svými rodiči anebo s policií, dealeři amorálních obchodů.
    Nemají peníze, nebojte se, zítra budou mít vaše peníze, sociální transfer není problémem, jde o transfer populací. Evropa je první v historii, která si platí vlastní smrt.
     Monstrum, které straší svět a Evropu. Nahrazení: všechno nahradit standardizovaným dublérem. Opravdové falešným, skutečné matky matkami náhradnicemi, kulturu zábavou, vědění diplomy, venkov a město planetární periferií. Evropu Afrikou, muže ženou, muže a ženu robotem. Humanitu skřípající posthumanitou, nediferencovanou, standardizovanou a zaměnitelnou.
  Genetické manipulace velké etnické substituce. Genocida substitucí, podle slov Aimé Césaira, je zločin proti lidskosti. Macron spolu s Justinem Trudeau jsou největšími reprezentanty toho všeho. Neutralizovali mikrokosmos ve svých zemích.
    Macron zaplnil francouzský parlament přízraky ve svém žoldu, z vlády udělal vládu malomocných, rozpustil velké strany. Nevládne, vede stát jako banku nebo anonymní společnost. Podřídil politiku ekonomii a financím, jako ve firmě. Žádná historie. Charles de Gaulle v Londýně, to nebyla politika. Jean Moulin v Lyonu, to nebyla politika, podobně Jeanne d’Arc, Gandhi a všichni další, kteří bojovali za nezávislost své země a důstojnost svého lidu.
   To, co nyní potřebujeme, není ani levicová, ani pravicová strana: odmítnout totalitarismus etnického nahrazení. Spojení všech těch, kteří jsou proti. Ne islamizaci a africkým dobyvatelům. Je nezbytný Výbor národního odporu, evropského odporu, voláme všechny evropské národy, aby se po našem boku zúčastnily boje za záchranu naší společné civilizace: keltské, slovanské, řecko-latinské, žido-křesťanské i atheistické.

   Vive la France libre. Vive la civilisation européenne.

  


Žádné komentáře: