neděle 5. listopadu 2017

carlo liberati biskup

Arcibiskup z Pompejí

Monsignore Carlo Liberati, hlas na evropské pouští a symptomaticky z mrtvého města, v hovoru se Secolo d´Italia. Hlas biskupa se vymyká papežskému politickému diktátu. Biskup se domnívá že islám v Itálii a v Evropě zvítězí. Je to naše vina. Vina našeho způsobu života, tváříme se, že bůh neexistuje, zrelativizovali jsme vše. Slabá víra otvírá dveře islámu.
   Biskupovy myšlenky se nepublikují v politickokorektních novinách, tento tisk propaguje Ius soli, nový zákon o italském občanství, a hlavním propagandistou zákona je sám papež, který neopomine jedné příležitosti, aby se protinárodním způsobem nevmísil do politické debaty.
    Dříve nebo později budou mít muslimové většinu, říká prelát. Jeho slova jsou výzvou všem sluníčkářům a likvidátorům evropské civilizace, jasně analyzují islámskou realitu a její vazbu na Evropu. V jejich primérní vizi světa - vysvětluje prelát - která není dělitelná, věří a jsou v tom koherentní a modlí se.  A tomu má čelit morální dekadence západu. Ba naopak, činí je to silnějšími a o to víc přesvědčenými. Islámský postup je též vinou křesťanů. Asistujeme pomalému islamizačnímu procesu našeho světa, bojím se, že pomocí demografie, dřív nebo později tu bude všechno islámské.    
   K čemu dojde? Pokud se stanou většinou ve společnosti, všechno bude velmi nebezpečné. Historie učí, že islám se vždy snažil o podřízení západu a atakoval ho různými způsoby. Lepanto je příkladem. Islámská ofenzíva má náboženskou motivaci. Katolická církev má morální povinnost vést dialog se všemi, ale na principech, které definoval papež Benedikt XVI. Na bázi reciprocity a parity, ale tyto koncepty muslimové odmítají. Nejsem otrokem islámu a žádám proto stejnou důstojnost v dialogu. Oni se cítí nadřazeni a chtějí vládnout, jsou arogantní. 


Žádné komentáře: