úterý 24. října 2017

richard thaler obama

Nobelista Richard Thaler a ušlechtilý prezident Barak O.

   Za co vůbec dostal Thaler Nobelovu cenu? Píše na svém blogu Anne Dolhein. Malá lekce z velké vědy. Behaviorista Thaler uvedl lidské faktory do ekonomických studií. Zabýval se spouštěči lidského rozhodování. Snažil se rozšifrovat iracionální popudy v ekonomické volbě, jako je velkorysost, smysl pro fair play a jiné podobné popudy, které se nedají jednoduše vysvětlit zájmem o zisk.
   Člověk moc mravný se nechová ekonomicky příliš rozumně. Thalerova pozorování našla mnoho praktických aplikací, jsou to nástroje o kterých sní všechny totalitní systémy: ti dole se nakonec naučí milovat „velkého bratra“.
   Člověk je citlivější na reklamu slibující slevu než bonus. Lepší ohlas má reklama 3% slevy v hotovostní platbě než ekvivalentní bonus u platební karty. Thalerova věda má naučit manipulátory jak docílit od populace jistý typ reakce – při prodeji, placení daní atd.
    Thalerovy ideje vzrušují nejen marketinkové specialisty, ale i mocenská centra. Thaler, v spolupráci s dalšími, vyvinul teorii měkké manipulace. Nudge – tak se jmenuje jeho bestseller – pokus o modifikaci chování při zachování svobody volby dotyčného, spíš při zachování pocitu, že v rozhodování se řídí vlastním dobrem.
    Thaler nazval svoje teorie liberálním paternalismem. Jednoduše vtlačit člověka do prostoru jednání a chování, který někdo vně nadiktuje, pocit svobody mu zůstane ponechán. Např. navrhnout vyšší odvody do důchodového systému se asi nesetká s kladnou odezvou, lepší taktikou je dát zaměstnanci možnost vycouvat ze systému odvodů nebo je modifikovat. Člověk bude mít tendenci akceptovat to, co pokládá za své vlastní rozhodnutí. Systémová synergie to dokončí.
     Stejný princip se použil v případě změny času. Jak přinutit populaci, aby vstávala o hodinu dřív? Změna pojmenování - letní čas - byla jednou z takových sugescí.
    Moralisté u moci dnes definují společenská dobra, která jsou údajně dobrá pro individuum a společnost, v oblasti zdraví, ekonomie, ekologie a imigrace.
    Liberální paternalismus a kolektivismus. Jsme povzbuzováni, abychom jednali v zájmu celé planety,  abychom se bezpodmínečně řídili principy udržitelného rozvoje a energetické politiky, a projevovali preference pro nově příchozí masy. Musí se ovšem dodat, že se nejedná o exaktní vědu: techniky neplatí na 100%. Globálně to funguje.
    Obama, když ještě okupoval Bílý dům, vytvořil behavioristický tým s jasným zadáním: ovlivňovat Američany pro své politické cíle. A co vymysleli? Na daňovém přiznání slogan: 9 lidí z 10 platí korektně své daně. Kupodivu to zvedlo disciplínu plátců daně. Tým se netajil inspirací z Thalerovy Nudge.
   Obamisté nezůstali v aplikací těchto idejí pouze u berňáku, tým byl s úspěchem nasazen i u Obamacare - komplikovaný, vágní zákon, konstruovaný zcela voluntaristicky, se záměrem vyloučit transparentnost.
    Mimikry k většině, reprodukce zmanipulovaného chování - použilo se to u propagace interrupcí a transgendrových nesmyslů – jsou to vždy typy voleb, které jsou iniciovány psychologickými prostředky. Bez překvapení jsme se dozvěděli o Thalerově přijetí v zemi bez hotovosti – v Indii. V logice všeobecného dohledu a kolektivismu, který chce kontrolovat všechny peněžní toky a jejich systematické zdanění –  pro dobro všech!
     
    
    
    


Žádné komentáře: