čtvrtek 26. října 2017

referendum demokracie

Přímá demokracie aneb Němci přece nejsou tak hloupí..

Švýcarská spisovatelka Giuseppe Gracia píše na serveru Achgut. Ve Švýcarsku hlasujeme o všem, všichni to ví, v Německu i jinde. V Německu a jinde nesmí lidi rozhodovat o ničem. Mohou jednou za čtyři roky vybrat předloženou partaj a někoho zakroužkovat. A zbytek doby mohou sledovat do zblbnutí politické rundy a talkshow, náhledy důležitých mediálních vipek, komentovat  články v internetovských novinách a sociálních sítích, aby se zbavili psychického přetlaku.
    Krátce po volbách se spisovatelka zúčastnila v Mnichově, na závěr vzdělávacího semináře, diskuze kolem kulatého stolu. Všichni tam nadávali na politickou kastu, hovořilo se o aroganci vládnoucích i jejich malé kompetentnosti. Jako jediný švýcarský účastník diskuze jsem se snažila diskutujícím ukázat a přiblížit zdravé rysy přímé demokracie. Vysvětlovala jsem jim, že Švýcaři nejsou k politikům tak agresívní a nepřátelští, jednoduše proto, že jim nedají tolik moci, aby to mohlo vést ke zklamání. Švýcaři mohou lidovým hlasováním ve všech podstatných záležitostech, sami rozhodnout anebo přímo odmítnout vládní záměry.
    Vysvětlila jsem jim, že v Německu nenávistný průběh voleb, plný pseudomoralistního jedu a fanatické zuřivosti, není vůbec důsledkem nějaké vrozené inklinace Němců k nenávisti a agresivitě. Je to důsledek toho, že nechají v rukách politiků a partají veškeré kompetence a rozhodování. Čím víc moci má vláda, tím má větší tendence nejen lid reprezentovat, ale i vychovávat a obcházet.  Na druhé straně je to lidové hlasování, které mocné umravňuje a ukázňuje.
    Facit? Lidové hlasování i v Německu a jinde v Evropě. V důležitých věcných záležitostech musí rozhodovat lid. Nastolí to přirozený demokratický rámec celé politiky.
    A němečtí diskutující kolem kulatého stolu? Odmítavě pokyvovali hlavou. Německo je příliš velké a problémy tak komplexní. Zavést přímou demokracii v Německu nelze. Ve Švýcarsku jste na to zvyklí, pro Němce by to bylo přespříliš náročné. Podivné argumenty. Pokoušela jsem se ještě chvíli argumentovat. Pokud je země moc velká, proč nezavést lidovou iniciativu nejdřív v jednotlivých spolkových zemích? Pokud jsou problémy tak moc komplexní, proč nejdřív občanům nevysvětlit jejich nová práva a s tím spojenou nutnost hlubší zodpovědnosti?
   Nakonec jsem to vzdala. Jak argumentovat, když v zemi básníků a myslitelů, se tak hluboce nedůvěřuje vlastnímu lidu a generelně se považuje za stupidní. Je mi jasné, že diskutující kolem, budou raději do nekonečna nadávat na vládnoucí kastu, než aby se trochu otevřeli něčemu novému. Dürrenmatt kdysi řekl: „Vládnoucí se musí hlídat, ne ovládaní.“ 
Čtenář Rudi Möllner:
   Závidím Švýcarům. Již dlouho a čím dál tím víc. Primitivní argumenty proti přímé demokracii a většímu podílu lidu na moci opakuje vládnoucí kasta do nekonečna. Možná jádro problému spočívá ve faktu, že Němci (a jiní) nejsou vůbec schopní žít v demokratickém systému. S vrchností se nedá nic dělat, je převládající názor. Domnívám se, že nás nechuť k demokracii přijde draho:  
 


Žádné komentáře: