pondělí 2. října 2017

imigrace ekonomicka zona

Alternativa k evropskounijní demagogii

Chatrný bastion Evropa je obklíčen miliony lidí jiných civilizací a kontinentů, kteří čekají na první vor, který je dopraví na vytoužený sever. Domnívají se, že bude jejich. Není to tak jednoduché. Černoši kolem Termini v Římě a jsou jich tam už desítky tisíc, se zdaleka nedomnívají, že Evropská unie je vytoužený ráj.
   Většina z nich přišla v posledních dvou letech, svedena nezodpovědnou propagandou a demagogií Němky Merkelové a jí sekundujících politruků Evropské unie. Nespustilo to pouze imigrační lavinu, ale rozjel se miliardový proimigrační byznys. Od nestoudné reklamy v médiích, až po stovky velmi ziskových neziskovek, v tomto byznysu jedou mafie plus polomafie všeho druhu, často v hávech údajně ušlechtilých organizací, de facto pašeráci lidí.
    A lidský materiál této tragické komedie najdeme kolem Termini, obrovské utrpení a ponížení člověka, který a což je zcela přirozené, je vetřelcem v Evropě a není vítán prostými lidmi. Kalvárie jeho integrace je hrozná. Falešná demagogie papeže mu moc nepomůže. Utrpení imigranta kolem Termini by měli zaplatit ti v Berlíně a Bruselu, kteří to vyvolali, utrpení je důsledkem jejich nezákonného počínání.  
    Evropskounijní politruci mají řešení – transfer lidského materiálu do unijních zemí. Utrpení imigranta to nezmenší, ale zmenší to kapacitu unijních zemí čelit EU diktátu, prohloubí to závislost na bruselské moci. Unijní země to promění v etnické bojiště podobné Švédsku nebo čtvrtím kolem Termini. Toto je cílová situace EU ideologie - amorfní mase se lépe vládne.
   Jsou i jiná řešení, dva britští ekonomové Paul Collier a Alexander Betts předložili plán, který by pomohl Třetímu světu a Evropě. Pokud ovšem Evropská unie chce někomu pomoct a co je důležité, pokud vůbec má intelektuální kapacitu realitu reflektovat a chápat.
    Plán britských ekonomů předpokládá uzavření evropských hranic pro imigranty a současně masívní posílení vývojové pomoci. Základní tezí je idea, že peníze, které se nyní vynakládají na pomoc imigrantům v Evropě: nákladné azylové systémy a finance, které pohltí proimigrační mafie, mohou být z pohledu pomoci imigrantům a Třetímu světu použity podstatně účinnějším způsobem.
    Britští ekonomové navrhují zřízení zvláštních ekonomických zón (ZEZ) se speciálním právním rámcem, kde by došlo k rychlé a intenzívní industrializaci. Tyto zóny by vznikly v Sýrii, Libyi, Čadu, Iráku, Jordánsku a jinde. Západní země by nabídly finanční krytí a což je hlavní, tyto zóny by mohly bez omezení exportovat do Evropy. V těchto zónách by se zaměstnali nejen uprchlíci, ale i místní obyvatelé, což celý projekt učiní zajímavým i pro ně. 
    Idea ZEZ není v ekonomii pomoci Třetímu světu úplně nová. Vždycky to ztroskotalo na obchodních kvótách, které by západní svět pro ZEZ musel otevřít, a v afrických zemích na chybějící základní infrastruktuře a korupci. Autoři plánu vychází z faktu, že např. v Německu roční náklady na zaopatření milionu imigrantů se rovnají celému ročnímu budgetu organizace OSN pro uprchlíky. Integrace je přitom možná jen prostřednictvím spravedlivého začlenění (nejen do inferiorních pozic, jak si představují Němci) do pracovního trhu a ten by byl imigrantům dostupný v ZEZ.
   Ekonomové uvádí příklad Turecka a Libanonu. Je možné vytvořit v speciální zóně pracovní příležitosti pro dva miliony uprchlíků v Turecku a milion v Libanonu? Evropská unie by musela odbourat obchodní bariéry, západní Evropa by musela podporovat import z těchto zón. Během pár let by to zvedlo poptávku, zaměstnanost i ekonomický růst v zemích, kde by se ZEZ zřídily. Přispělo by to k politické stabilitě v oblasti.
   Projekt britských ekonomů má zavilé nepřátele, na prvním místě levičácká ideologie, která ovládla Evropskou unii a jejímž jednoznačným cílem je zničení národních identit, udělají všechno proto, aby se podobné projekty nerealizovali. A druhým nepřítelem je egoismus Němců, Francouzů atd., kteří nebudou potencovat případný dovoz z ZEZ, který by mohl ohrozit jejich výrobce.


1 komentář:

Starý kocour řekl(a)...

Jojo, tak tak,
Jen mi není jasné, proč se má zničit národní identita (je vůbec dneska něco takového?). Proto, že ve výsledném mixu (míním tím obsah mixeru, kde se naházelo vše potřebné pro dort Pejska a Kočičky)budou nadále voleni ti samí? Zdá se, že to neplatí a hlavně platit nebude. Viz dnešní Katalánsko. Jenže zaoceámnská loď se ovládá se staršným zpožděnáím. A ten ledovec, co hlásím je už v představitelné vzdálenosti.

Nakonec štouchanec: Ty africké průmyslové zóny mi připadají jako kolonie verze 2.0. Nicméně jsem slyšel, že mnozí staří černouškové vzpomínali na krutou kolonizaci jako na dobu pořádku a bezpečí. Asi Alzheimer, že ano?