pondělí 28. srpna 2017

protestantismus sabat

Případ Adrian F. Lauber

V Německu dnes už zcela jednoznačně zvítězil duch antisemitismu. Ve Spiegelu a v televizích to maskují láskou k obyvatelům Gazy a ušlechtilým vůdcům z Hamasu. Ve FAZ byly vždycky trochu sofistikovanější, ale s generační kádrovou obměnou klesly kvalitativní parametry novin a narostl antisemitismus pisálků. Případ o němž píší philosophia-perennis je symptomem současného Německa. Antisemitismus plus restrikce ve směru občanských svobod. Hranice se posunuly k reálnému fašismu.
    Známy facebookový aktivista Adrian F. Lauber se dlouhé roky zabýval antisemitismem na sociálních sítích. Před pár dny mu byl vymazán facebookový profil.  A.F. Lauber říká: „O důvodech mohu jen spekulovat. Překročil jsem zákon?  Nikdo mi nic nesdělil, ani nedal šanci se obhájit. Poslední mé články a příspěvky se věnovaly antisemitismu. Vím, že v politickokorektním Německu to došlo tak daleko, že je lepší, nezabývat se sílícím antisemitismem. Pokusil jsem se otevřít nový profil, ale neuspěl jsem.“ 
Na phi-perennis komentuje Veronika velmi fundovaným způsobem.
    Antisemitismus je opět tu, v salonech akceptovaný. Protestantští teologové říkají, že se Bible musí očistit od židovských „nekřesťanských“ vlivů a ohánějí se Lutherem a Montanem, kteří varovali před četbou některých biblických knih, které mají být moc židovské, např. kniha Ester.
   Článek ve Frankfurter Rundschau mě irituje ještě víc: Protestantismus musí přezkoumat své teologické fundamenty (míní se Starý zákon a židovské vlivy). Nerada dělám tomuto článku reklamu, vím, že mnohé čtenáře v Německu to naplní uspokojením. Bohužel webovské stránky „theology“ publikují článek na první stránce a s pozitivním uvozením. Naznačují, že obě dvě části Bible si nejsou rovnocenné. Starý zákon neplatí nebo jsou pochyby. Dobová klišé jako násilí a trestající Bůh ve Starém zákoně (konečně jsou i v Novém zákoně) mají být důvodem revize.
    Důvod ke kritice Starého zákona v článku ve Franfurter Rundschau najdeme: Kristus tam není přítomen. Super pokroková a ultramoderní kritika Starého zákona. Starý zákon není už předpokladem a podmínkou Spasitele, to jenom staří a konzervativní teologové to tak interpretovali. Dovolte  pár myšlenek.
    Klišé o tom, že novozákonní etika je nadřazena starozákonní, není úplně pravda. Jsou oblasti Starého zákona, kde morální učení překračuje novozákonní. Např. v chápání stvoření zvířat a přírody a  v pojetí neděle. Pavel to moc nechápal. Když Kristus říká, že sabat je pro lidi, ve Starém zákoně to platí i pro zvířata. V Starém zákoně stojí: „Tvůj vůl a tvůj osel musí odpočívat stejně jako ty.“  Rolník ve Starém zákoně nesmí všechno úplně sklidit, aby se dostalo i pro divou zvěř.
   Den pracovního klidu pochází od Židů. Sedmý den se odpočívá, v dějinách to znamenalo velké novum. Řekové a Římané nepracovali pouze ve dnech zvláštních svátků. Za mnohé vděčí křesťanský západ a humanismus Židům a Starému zákonu. 
   Je odporné, jakým způsobem zpochybňují fundament západní civilizace Frankfurter Rundschau a jiní. Je frustrující, že tento základní fundament musí být dnes obhajován proti útokům pravičáků, levičáků, analfabetů i intelektuálů.      

Žádné komentáře: