středa 12. července 2017

korfu kapodistrias georgias

Stávalo se to i v Praze..

Kdysi dávno před argentinsko-vatikánskou zradou Parakleta a vloupáním se pekla do svatyně Petri. Bratr slavné české herečky, původní profesí architekt,  po smrti své manželky, vystudoval seminář a v již pokročilejším věku byl vysvěcen na kněze a sloužil lidem i Bohu v malebném kostelíku pod Vyšehradem. Byl oporou pražskému metropolitovi Tomáškovi. 
    Řecký list Dimokratia uvádí jiný příklad. Právník Georgios Kapodistrias, dlouhé roky se zaštiťoval právem a dobře sloužil svým klientům, nyní se zaštítil Kristem a chce sloužit svým spoluobčanům. V 52 letech byl vysvěcen na kněze, vybral si posvátnou cestu. Za přítomnosti obrovského davu příbuzných, přátel, známých i sympatizujících byl vysvěcen metropolitním biskupem Korfu otcem Nektariosem v svatém  metropolitních chrámu v Kerkyře.  
   Ve svém kázání řekl otec Georgios, že důvodem k jeho rozhodnutí byl pocit zodpovědnosti, úzkosti a bázně. Služba před oltářem je tak silná, že i andělé ji musí respektovat. Je to nejvyšší pocta trojjediného Boha daná člověku. Otec Georgios poděkoval svým bližním a metropolitovi za pomoc v nastoupené cestě a prosil je, aby se modlili k Bohu za jeho duchovní posílení.   
   Metropolita Korfu Nektarios požehnal nastupujícímu knězi: „Milost boží provází každého člověka, od okamžiku křtu a končí mystériem vysvěcení. Kněz byl poslán samotným Kristem do světa, aby kázal slova pravdy a vedl lidi ke spáse a zbožštění. Kněžská mise není jednoduchá. Kněží jsou berany mezi vlky bojující za záchranu božího lidu, každý den vydávají svědectví o ukřižování a vzkříšení. Obzvlášť v době duchovní a materiální krize je kněžské poslání velmi obtížné. Člověk se vzdálil Bohu, propadl materiálnímu bohatství a sebepřeceňování, se všemi ničivými důsledky takového počínání.
    Závěrem bych chtěl říci otci Georgiovi, aby napodobil životy svatých Kosmy  a Damiána, kteří posláni Kristem, sloužili lidem a nakonec za své poslání položili i životy.“       

Žádné komentáře: