úterý 18. července 2017

izrael uprchlik unrwa

Opět jako tenkrát

Německá oficiální televize ZDF je evidentně prosáknutá duchem hitlerismu, postnazi se zmocnili v Německu nejen této televize. O židech lži a zase jenom lži je normou vládnoucí v německých mainstreamových médiích. Ideologická nákaza nejhorší provenience ovládla německá mainstreamová média. Otevřený dopis Gerda Buurmanna vedení ZDF (Jüdische Rundschau).
Dámy a pánové,
    na vaší facebookové stránce jste zveřejnili 15.5.2017 následující zprávu: „Podle odhadů bylo 700000 Palesticnů vyhnáno.“  Soudím, že veřejně právní organizace nehodlá šířit "fake news" a proto bych se chtěl zeptat odkud čerpáte tuto informaci? V učebnicích historie se praví něco jiného.
    29. listopadu schválilo valné shromáždění OSN dvoutřetinovou většinou vznik dvou nezávislých států. Izraelská strana rezoluci akceptovala, arabská strana odmítla a spolu s Egyptem, Saudskou Arábii, Jordánskem, Libanonem, Irákem a Sýrií zahájily válku proti nově založenému státu Izrael.
    Po apelu vůdců arabských států, kteří se viděli brzkými vítězi války, s vizí  totálního zničení státu Izrael a návratu do Židů zbaveného prostoru, opustilo 500000 Arabů své domovy. Nikdo je k tomu nenutil. Odešli s jistotou, že židovský národ bude zničen a nic nestojí v cestě totálnímu zničení Izraele.
   Arabský svět plánoval holokaust Židů a opatřil si na to znalosti od expertů na organizované zabíjení Židů. V roce 1941 se potkali velký mufti jeruzalémský Amin al-Husseini a vůdce Německa Adolf Hitler v Berlíně. Šlo o konečné řešení židovské otázky. Al-Husseini chtěl vládnout zemi, která by byla vyčištěná od Židů. Totéž chtěla německá vláda, mufti a fuehrer diskutovali možnosti systémové, industriální eliminace všech Židů. Po tomto setkání se konala konference na Wannsee, jejíž cílem bylo naplánování zničení Židů v Evropě. Adolf Eichmann informoval al-Husseiniho v prostorách berlínského vedení SS, kde byl mufti ubytován. Eichmannův adjunkt se vyjádřil, že mufti byl oslněn tímto plánem na zničení židovského národa.
    To všechno najdeme v učebnicích historie. Vy (ZDF) ovšem řeknete, že to neodpovídá a mluvíte místo toho o vyhnání „Palestinců“. Řekněte mi prosím jak toto vyhnání proběhlo a o jaké prameny se opíráte. V učebnicích historie stojí, že Izrael naopak požádal Araby, aby zůstali a 160000 Arabů přijalo tuto nabídku. Z nich máme dnes 1250000 arabských občanů státu Izrael.
    Neznamená to, že k vyhnání nedošlo. Vyhnáni byli Židé. V Libyi a Alžírsku dnes nejsou Židé.  Během války, která prakticky trvá až do dnešních dnů, bylo ze svých arabských domovů prakticky vyhnáno 850000 Židů. Jejich majetek byl zabaven a občanství zrušeno. Některé arabské země dohnaly protižidovskou politiku to takové dokonalosti, že dnes v nich nežije ani jeden Žid (Libye, Alžírsko). Zatímco v Izraeli dnes žije o 190% Arabů víc než v roce 1948, a to jako plnoprávní občané v demokratické zemi. V arabských zemích dnes žije 0.9% Židů ve srovnání s rokem 1948. Od toho roku jsme byli svědky několika hrůzných pogromů na Židy, např. v Aleppu, Káhiře a Adenu.
    Je zajímavé, že německá média v souvislosti s těmito fakty, často používají termíny vyhnání a národní smrt (Völkermord), není tím ovšem myšleno téměř stoprocentní vyhnání židovského obyvatelstva z arabských zemí, ale je tím míněno arabské obyvatelstvo Izraele, které se zdvojnásobilo.
    Jak dopadlo 850000 vyhnaných Židů z arabských zemí? Mnozí skončili v Izraeli nebo i v jiných zemích. 850000 vyhnaných Židů se stalo občany nějaké země, zatímco z 500000 Arabů, kteří odešli se stalo 4.7 milionů uprchlíků, kteří dodnes v arabských zemích obývají tábory. Jedinými „Palestinci“, kteří dnes mají občanská práva, je 1.25 milionu izraelských „Palestinců“. 
    „Palestinští“ uprchlíci jsou jedinou skupinou, pro které má OSN speciální úředníky: UNRWA. Od roku 1949 je pravidelně každé tři roky OSN prodlužován program pomoci.
    Zatímco uprchlíci v registru UNHCR (organizace OSN pro uprchlíky) ztratí status uprchlíka v okamžiku, kdy se stanou občany země uznané OSN, UNRWA uprchlíci i v tomto případě mají uprchlický status. V UNHCR se nedědí uprchlický status s generace na generaci, jako je normou UNRWA. Organizace UNRWA samotná je překážkou včlenění „palestinských“ uprchlíků do hostitelské země. UNRWA dostává od OSN víc finančních prostředků než jejich organizace pro všechny ostatní uprchlíky ve světě (UNHCR) a zaměstnává podstatně víc lidí.
    Izrael je jedinou zemí na Blízkém východě, která garantuje lidská práva „Palestincům“. V sousedních státech žijí v nelidských podmínkách. Nesmí si stavět domy, často ani nemají přístup ke vzdělání a na pracovní trh. Občanství arabských zemí jim není dostupné.
    Jaký zájem mají arabské země na věčných uprchlících? V roce 1960 řekl egyptský prezident: „Když se uprchlíci vrátí do Izraele, přestane Izrael existovat.“
    Ralph Galloway, bývalý prezident UNRWA řekl v srpnu 1958: “Arabské země nechtějí řešit uprchlický problém, chtějí stále nechat tuto ránu otevřenou jako zbraň proti Izraeli. Arabským vůdcům je lhostejné zda-li uprchlici budou žít nebo zemřou.“
    Rétorika v německých (a jiných) mainstreamových médiích o „palestinských“ uprchlících není nic jiného než nebezpečná omezenost. 
      

   
   
   

Žádné komentáře: