pondělí 24. července 2017

general bertolini

Generál Marco Bertolini

K imigračním invazím musíme přistupovat rozhodně a energicky. Říká generál Bertolini, ex komandant italského Coi (armádní operativní velitelství), v il Giornale.
Generále, v jaké situaci se dnes Itálie nachází?
   Nacházíme se v centru Středomoří a ve Středomoří je nutné být silný - politicky, ekonomicky, kulturně a proč ne, též vojensky. Naše země na druhé straně odmítá použít sílu. V oblasti se střetávají zájmy silných zemí, jsou to klasické železné nádoby a my jsme hliněnou nádobou, protože naše hranice jsou porézní, protože vezmeme toho, kdo přijde, protože jsme pasívní v politických a vojenských iniciativách. A draze to zaplatíme.
Kam to dospěje, pokud tak budeme pokračovat dál?
    Vymizíme. Užíváme dnes termín národní suverenita jako kdyby se jednalo o prokletí, zapomínáme, že je to hodnota na níž přísahají nejen vojáci, ale  i ministři.
Domníváte se, že linie, kterou navrhují východoevropské země by k něčemu vedla?
   Určitě, musíme být méně pasívní tváří v tvář imigrantům. Problémy se musí vyřešit v Africe, nemůžeme čekat dlouhé roky. Jak redukovat imigrační vlnu? Nemůžeme v moři postavit stěnu, ale můžeme např zavřít ONG (nevládní organizace).
Co soudíte o personálu ONG?
    Musí k nám přestat dovážet imigranty. My je nemůžeme pasívně přijímat. Organizují trajektovou dopravu proti našim zájmům.
Co soudíte o normách, které předepsal ONG ministr Minniti?
   Ministr si uvědomuje situaci. Co navrhuje není úplně dostatečné, ale omezit ONG, které se domnívají, že mohou dělat co uznají za vhodné, je pozitivní. Kontrolujme je a zablokujme.
Úloha italské mariny. Je korektní její současné chování?
   Italská marina participovala původně na důležitých operacích jako je EunavforMed, pak byla oslaben původní záměr  – zastavení imigračního toku, zatknutí převaděčů a zničení jejich lodí. Určitě by marina mohla hrát důležitou úlohu při blokování imigrace.
Co dělat víc?
   V Itálii se debatuje, jak čelit fenoménu, jak imigranty přijímat a jak je distribuovat, na místo toho, jak zablokovat jejich příchodu.
Skrývá se někdo za touto invazí?
    Mnozí politici říkají, že potřebujeme imigranty protože nemáme dost dětí. Zapomínají dodat proč nemáme děti, je to důsledek jejich falešné politiky, princip rodiny byl narušen, politika v podstatě jde proti plození dětí. Přirozený  model rodiny je hanoben,  preferuje se sterilní model rodiny, který je společensky destruktivní. Potřebujeme děti, ale nemůžeme je importovat a nemůžeme nahrazovat Italy někým odnikud.
Jak hodnotíte počínání rakouské a maďarské vlády?
    Gentiloni (ministerský předseda) reagoval zlobným způsobem proti Maďarům. Proč se nemůžeme učit od někoho jiného? Ten tón měl použít, když EU uvalovala sankce na Rusko, které šly proti našim zájmům. 
   
   
    
      


Žádné komentáře: