čtvrtek 27. července 2017

demografie italie

Ať dnes neobtěžují..

Dneska nezapadá slunce nad Atlantidou, ale až zítra v poledne. Studie demografického centra Machiavelli jsou pro současného Evropana k ničemu, kromě mobil phone a las playas, ho nic jiného nezajímá, ale třeba mohou udělat radost černochům v Čadu a imámům v Kataru.
   Italská populace definitivně a neodvolatelně bude brzo nahrazena. Neví se jestli to tak chce bůh, ale evropskounijní politruci a socani s katolíky vládnoucí Itálii určitě. 
     Porodnost Italů je menší než polovina porodnosti v roce 1964. Tenkrát byla Itálie kulturním i ekonomickým inkubátorem tehdejšího světa, dnes italská kultura rovná se evropskounijně dotované perverzní performance seriálového typu a stejně tak dotovaná a skomírající je italská ekonomika. Nejsou děti.
    Průměrná Italka má měně než 1.4 dítěte. V Itálii oficiálně žije 5 milionů cizinců, neoficiálně podstatně víc. Podíl imigrantů (oficiální) za deset let narostl z 2.38% na 8.33%. Imigranti mají několikanásobně vyšší porodnost než etničtí Italové. V severních oblastech Itálie, kde natalita byla tradičně nižší než na jihu, dnes v důsledku velké koncentrace imigrantů, je tomu naopak. Kolem roku 2050 podle střízlivých odhadů, 40% populace budou tvořit imigranti první a druhé generace, kteří si uchovávají svoji homogenitu.
   V roce 2001 nedosahoval podíl imigrantů 1%. Rychlost a rozsah osídlování Itálie imigranty z islámských zemí je bezprecedentní. Imigrační ostrovy se neintegrují do italské populace.
    V důsledku politiky postkomunistických a post katolických mafiozních partají, s požehnáním Evropské unie, italské rodiny mají obvykle jedno dítě, protože na druhé už nemají. Vládnoucí partaje Italům zvedají daně, aby subvencovaly africké imigranty. 
 Čtenář španělské Gacety *Cruzado komentuje zprávu.
     Co se děje v Evropě je jednoduše chtěná islámská invaze pod patronací zkorumpovaných evropských vlád v žoldu Sorose a Saudské Arábie. Buď se vzbouříme a zbavíme se těchto vlád nebo budeme zaplaveni hordami a bílá civilizace vymizí a s ní i pokrok a prosperita!    

Žádné komentáře: