úterý 14. února 2017

virgin vota dekadence

Ne, ne, pane filozofe..

Půvabná Virgin Vota polemizuje jednoduchým a elegantním způsobem s renomovaným filozofem Michel Onfrayem na informačním serveru bvoltaire. Michel Onfray je módním a velmi plodným francouzským filozofem. Jeho analýzy korespondují s realitou a věští Francii temný konec – pokud se bude dál dít to, co se děje již dlouhá desetiletí.
    Ztráta tisícileté identity, nová nastupující náboženství a etnika. A jde to rychlostí, o které televizní pasiv nemá představu, brzy ho z jeho pohovky srazí čísi ruka – a dobře mu tak. Od filozofie můžeme málokdy očekávat řešení problému, spíš jenom estetickou rozkoš z duchovní konstrukce. A Virgin Vota uchopí společenský problém a ten má řešení, musí k tomu totiž přistoupit vůle a tu filozof nemá, dává přednost pasívní eutanazii.
   Filozof nedávno představil knihu „Dekadence: od Ježíše po bin Ladina - smrt západu“.  Filozof chladnokrevně popisuje, jak říká, terminální fázi judeo-křesťanské civilizace. Nevyřčená paralela mezi synem božím a islámským teroristou má být důkazem teze, že imperialismus je společný oběma náboženstvím.
   Onfray vědomě zapomněl, že království francouzské vzniklo Clovisovým křtem; ekonomicky, kulturně a spirituálně kvetlo celá staletí; naše politické a administrativní instituce by neexistovaly bez křesťanského dědictví. Filozof nepovažuje za významné, že křesťané staletí čelili masakrům a na Blízkém východě jim čelí do dneška.
    Filozof chladnokrevně konstatuje, že z důvodů demografické krize dojde ke zhroucení křesťanství a Evropa se stane muslimskou. Zajímavé (je zbabělý), že nenavrhuje uzavření hranic. Říká: „Nám nezbývá než minulost, jim patří budoucnost, skončili jsme. Loď pluje, nezbývá než skonat elegantně“.  Deprese a defetismus vždy provázely nenávist k sobě samému.  
   Je jasné, že migrační, sociální a ekonomická krize, kterou prožíváme, nahrává jeho závěrům. Demograf Michele Tribalat odhaluje v žurnále Atlantico etnické pozadí údajů statistického úřadu. Čísla tvrdě mluví pro „velké nahrazení populace“ ve Francii. 13.2 milionu osob jsou (v druhé generaci) cizího původu tj. 20.5%. Populace cizího původu mezi 2011 a 2015 narostla o 9%, oproti 2.6% růstu autochtonních Francouzů (oba rodiče pochází z Francie).
    Politickokorektní média lamentují, že nová generace Francouzů je reakčnější než předchozí, 56% Francouzů se považují za katolíky. Moc to neodpovídá skutečnosti, možná je to též mocenská manipulace. Francie  musí projít procesem nového křtu, musí najít sebe samu a znovu objevit své kořeny. Francie se opět narodí, pokud o to Francouzi budou bojovat. V historii je mnoho podobných příkladů. Přestaňme brát vážně lamentace pohodlných filozofů, kteří se vzdali předem.  


Žádné komentáře: