neděle 19. února 2017

horst kohler

Exprezident Horst Köhler k dnešku

Stále noblesní a elegantní bývalý německý prezident (a kdysi též prezident mezinárodního měnové fondu), v r. 2010 abdikoval na funkci bez udání důvodů. Tenkrát psaly politickokorektní bulváry: odkopl nejvyšší státní funkci i když přísahal, že všechny své síly věnuje blahu německého lidu. Prezident asi již tenkrát věděl, že mocným už nejde o blaho lidu a nechtěl se podílet na jejich zlotřilé hře.
   V sobotu v die Weltu vznáší exprezident a znalec světové ekonomie Horst Köhler velkou pochybu nad počínáním evropskounijních kašparů a jejich národních tajtrlíků.  Německý azylový systém je před zhroucením. Politika, která se nezabývá ničím jiným než řízením imigračních vln je nesmyslná.
    Africká politika Evropské unie je čisté pokrytectví. V obchodní politice EU vůbec nejde o partnerství a vytvoření zdravých obchodních vazeb, které by vytvořily pracovní místa v Africe. Jde pouze o krátkodobé evropskounijní priority (asi má na mysli přesídlovací priority vládnoucího klanu). Afrika potřebuje strategické ekonomické partnerství a investice.
   Exprezident se dlouhé roky v MMF zabýval Afrikou a rozumí jako málokdo jejím problémům. Vyjadřuje se jasně o imigrační krizi vyvolané Angelou Merkelovou: „Nerozumím tomu a nemohu to akceptovat, uprchlíky vydávají za masovou vlnu..“. (Asi má na mysli ženevské konvence, které jednoznačně definují uprchlíka jako ve své zemi politicky pronásledované individuum, ohrožované na životě, konvence nemluví o masových vlnách politickotelevizních emocí).
    Exprezidentovi je jasné, že integrační kapacita Německa je v koncích. S obavami sleduje exprezident společenský vývoj v Německu i jinde. Lidem je počínání politických aktérů a institucí čím dál tím víc vzdálenější a nemají již důvěru v demokratický systém. Exprezident lituje, že v r. 2010, v okamžiku své abdikace, neotevřel diskuzi o věrohodnosti v politice: „Reflexe tohoto typu byly nezbytné, bez pravdivosti a důvěryhodnosti není možná žádná demokratická politika“.  
   


Žádné komentáře: