neděle 29. ledna 2017

lid media

Velkorysí u vesla a nezvykle kvalitní komentář k této patologii

Levičáci vládnoucí v Porýní-Vestfálsku jsou opravdu velkorysí. Dočteme se v Kolner Stadt-Anzeiger. V loňské imigrační vlně přišlo do Porýní 14000 nezletilých imigrantů bez doprovodu, každý měsíc přibude 400 dalších. Měsíčně vyplácí erár na zaopatření každého nezletilého imigranta 4500 eur.  Dohromady s dalším příspěvkem to činí ročně 57100 eur pro persona. 37% imigrantů bez doprovodu jsou Afghánci, 37% Syřané.
   Bossové ekolo-levicových partají jsou tak velkorysí – na rozdíl od prostých Němců - k novinovému článku se objevilo několik set komentářů a jsou zcela jednoznačné. Příklady tolerantně formulovaných komentářů:
Leevancleef. Diskriminace! Kolik dostane matka samoživitelka, která má někde částečný úvazek? Příchozí MUFL plundrují náš sociální systém!
Herbert. Stále to v Německu eskaluje. Musí dojít k lidovému povstání, jsem ochoten jít do toho!
Gansenblumchen. 4500 měsíčně?? Víc. Kde zůstala Amnesty International. Co jsme to za nacisty!

My - lid

MfG. Komentář zcela výjimečné kvality. Kvalitou převyšuje všechny články pátečního vydání Frankfurter Allgemeine.
   My - „Masa lidí“ - jsme od založení Spolkové republiky 23.5. 1949 málokdy četli neutrální, nadstranickou pravdu v německých novinách. Alfred Herrhausen (bankéř zavražděný v r. 1989) je příkladem. Všechna média oznámila, že třetí generace RAF (teroristická levice) vraždila, ale žádná třetí generace RAF v Německu neexistuje. Pravděpodobně to byla jedna z prvních operací „False-Flag-Operation“, Helmuth Schmidt hovořil v 2007 o státním terorismu – osobně se domnívám, že 50% RAF atentátů nepocházelo od RAF, ale byly nutné, aby ovlivnily veřejné mínění.
    Němci pracují, mají obchodní a privátní problémy a vždy v minulosti se spoléhali na informace oficiálních mediálních zdrojů. Stát je organismus budovaný národem, politika není nic jiného než v zadání lidu správa státních záležitostí. Veřejní činovníci konají v těchto intencích. Suverénem je LID a činovník skládá slib (článek 56, ústavy), že bude činit ve prospěch německého lidu.
    V této souvislosti bych zmínil psychologicky zajímavé video na youtube. Přísaha Merkelové. Pokud ji blíže pozorujete, rozpoznáte její výsměšné mimikry, obsah přísahy je jí evidentně zcela lhostejný. Je to pro ni cár papíru.
    Dělníci, zaměstnanci, ženy v domácnosti, matky atd. se nikdy tímto odpadem nezabývali, ale bohužel je to smrtelně nebezpečné. Lidé chtějí žít  - mají na to právo (den ze dne se zužuje). Dnes jsme ve fázi vzpírajícího, bručícího, ale vesměs povolného stáda dobytka – „tělo peněženkou učiněno jest“. Má to jakousi výhodu v časech politicky chtěného islámského teroru (destabilizace pomocí „GLADIO“) a konsekventně rekordním množstvím podezřelých, což samo osobě protiřečí ústavě. Nevadí, ústavní soud mají v ruce politici.
    Fakticky se celý politický systém pozdním návratem Willyho Brandta povýšil nad lid a ztvrdil to Gerhard Schröder když se zelenými převzal veškerou moc způsobem, který neměl daleko do puče. A média 40 let bez přestání šířila cílenou dezinformaci v zadání kancléřského úřadu. Již počátkem osmdesátých let by se mohl tisk označovat podobně jako r. 2014 - „LŽITISK“.  Tenkrát se nám jevil život bezstarostným a zdálo se, že nám Spolková republika patří. Teprve s Obamou, Merkelovou a Hollandem začalo být jasné, že něco není v pořádku. Uprchlická a invazní krize, přesun obyvatelstva, simulovaná bankovní krize, která posílila již tak silný finanční průmysl. Finanční průmysl financuje dodávky lidí odjinud.    
    Posledních 8 let řídí Německo loutka plná nenávisti k Rusům Angela Merkelová a americký prezident Barak Hussein Obama – Helmuth Schmidt ho kvůli mediálně přehnanému charismatu srovnával s Hitlerem nebo Stalinem.
    A jak reagují naše kvalitní média? Přesně tak, jak to dělají již 40 let: Zastírají, předkládají deformovaná fakta a často lži. Přece se však všemocní vládci a jejich loutky zmýlili, v evropských národech se objevil nový pojem „udatný občan“. On je suverén. Mediální difamace ho nazývá pravicovým extrémistou. A nastupuje projekt „GLADIO“ se strategickým cílem ponížení evropské ženy. A jistý Anis Amri. Cíl: Ponížení, znejistění a strach evropských národů – úspěšné! 60% německých žen se vyhýbá veřejným prostranstvím. Zaplať pánbů abnormální vítací kultura vládne pouze v médiích, která místo obav občana se zabývají strachem jejich chlebodárců. Můžeme je konečně vypnout!
    Člověk je odkázán na informace a i když je většina informací zfalšována, nemusí to vést nutně ke slepotě mozku, což je v Německu již 40 let cílem politiky a médií. V čase internetu je řada alternativ a možností, jak rozšifrovat informační podstatu a dospět k adekvátnímu názoru.
    Stát, kde se žena necítí bezpečnou a kde islámský kriminálník má větší právní ochranu než občan státu, ztratil nejvyšší hodnotu: Svobodu&právo - a úctu.
Komentář napsán v konformitě se článkem 5, ústavy a neprotiřečí německému platnému právu.


Žádné komentáře: