úterý 8. listopadu 2016

trump prezident

Nejlíp Donald T.

Amerika se nenachází v dobré situaci. Hodnoty, které udělaly Ameriku Amerikou se pomalu odpařily. V Americe se v minulosti realizovali hodnoty a lidé, kteří v Evropě neměli šanci a prostor a oni byli motorem americké a světové civilizační evoluce. Amerika zpětně regenerovala starý kontinent.
V posledních desetiletích mesaliance moci, peněz a politické korupce setřela hranice a nastolila si svoje vlastní normy a morálku. Nejdřív se dostavuje deficit demokratických prvků v systému a korodování kontrolních funkcí – na obou stranách Atlantiku totální selhání médií. Občan ztratil hlavní zbraň a oporu, kvalitní média, která mu vždy v minulosti vůbec umožnila rozhodovat se, přestala existovat. Důsledkem degradace demokratického systému je ztráta efektivity celého systému a postupná ekonomická degradace.
   Trump chce vrátit systém do přirozených kolejí, Clintonová pokračovat a prohlubovat minulé. A minulé Clintona, Bushe a Obamy je víc než špatné. 
   Zadlužení USA na historickém maximu. Prezident se tváří, že za to neodpovídá. Dluh USA (bez finančního sektoru) dosáhl 248% HDP, proti tomu mají Řekové prosperující hospodářství. Předchozí rekord v r. 2009 245% HDP. Celkové zadlužení včetně finančního sektoru loni narostlo o 2 biliony dolarů. Dluh americké vlády činí 19.8 bilionů – celkový dluh obcí, domácností, podniků kolem 66 bilionů. Za posledních 40 let se zvedl státní dluh 27krát. USA se podílí čtvrtinou na celkovém dluhu světa –  podle Wall Streetu 223 bilionů.
    Na konci r. 2015 se odhadovalo celkové zadlužení USA 370% HDP. Ekonom Hoisington napsal, že pokud až do konce dvacátého století americká ekonomika potřebovala 1.7 dolaru dluhu, aby generovala 1 dolar HDP, pak nyní k tomu potřebuje 3.7 dolaru.
    Polovina amerických domácností žije od měsíce k měsíci, bez finanční rezervy. 56% Američanů si nesáhne vůbec na kredit. Poslední tři roky vzrostlo zadlužení domácností o 22%.  Průměrný Američan splácí měsíčně 474 dolarů. Např. studenti - současní i minulí - dluží 1.8 bilionu dolarů, uvádí federální rezervní fond.
   Američané musí být opravdu silným národem. Velká část současných padesátníků je tak zadlužena, že splácet budou až do smrti. Strach z důchodového věku je americkým fenoménem. Postihuje to i střední třídu. 7 z 10 Američanů nemá zajištěný důchod – podle vlastního vyjádření. Čtvrtina lidí splácí hypotéku rozpočítanou na víc než dvacet let. V r. 1989 národní rizikový index uváděl, že 30% Američanů si neudrží v důchodovém věku životní standard, v r. 2013 tento výpočet ukazuje na 52% lidí.
   Důchodové pojištění Američanů je ohroženo nulovým úrokem, dlouhodobě to vede ke kolapsu penzijních fondů. Penzijní fondy velkých koncernů jsou v důsledku nulového výnosu podfinancovány. 500 kótovaných podniků vykazuje deficit 375 miliard (index Citibank). Koncernům General Electric, General Motors, Boeing, Exxon Mobil chybí 225 miliard, aby uspokojily důchodový nárok dnešních zaměstnanců.
    Řada firem rozprodává své akcie a snižuje dividendy, aby uspokojila zákonná práva zaměstnanců. Akcie kupují převážně banky, které tím podniky úvěrují – penězi vytvořenými bankovním managementem. Tento začarovaný kruh prohlubuje ekonomickou nerovnováhu.
   Podle mnohých amerických ekonomů je na vině politika americké centrální banky – nulová úroková míra. Penzijní fondy všeho druhu řadu let neprodukují výnos a jsou před kolapsem.

Žádné komentáře: