čtvrtek 6. října 2016

svetova rada cirkvi

Supi na těle Ježíše Krista

Pět fakt, která musíte znát o světové radě církví (SRC). Tak nazval článek publicista v haolam.de. Článek sumarizuje jistá fakta velmi delikátním způsobem. Na zlotřilé kupce, kteří hanobili chrám, vzal Kristus bič, není nutné být až tak delikátní k této organizaci.
     Pokud navštívíte luteránský chrám v Jeruzalémě a dáte se do řeči s pomocníkem luteránského biskupa, který má sice bílou tvář, ale černou duší, během pár minut vyplivne luterán celé peklo lží na stát Izrael, na kterém navíc parazituje. Prolhanost této organizace sumarizuje žurnalista Haolamu.
   Od 18. do 24. září organizují aktivisté Světové rady církví střešní organizace 350 protestantských a ortodoxních církví se sídlem v Ženevě „Týden míru v Palestině a Izraeli“. Každý rok se koná tato propagandistická akce. Podle jejich jednostranného vidění je Izrael zodpovědný za utrpení, které z palestinko-izraelského konfliktu povstalo. Zločiny Palestinců nestojí za zmínku. SRC je pravidelným protagonistou antižidovské světové propagandy. Následující fakta by měla osvětlit antisionismus SRC.
   Zaměstnanci SRC a jejich „míroví“ aktivisté vyjí jako šelmy proti Izraeli, ale chovají se velmi vstřícně, pokud jde o muslimské diktátory a džihadistická hnutí. K zločinům muslimských vůdců na Blízkém východě se nevyjadřují. V r. 1976 zavraždil Arafat tisíce křesťanů v Damouru, ale SRC si toho taktně nevšimla. Vůbec jim to nezabránilo, aby v r. 2004 po jeho smrti mu servilně neholdovali. Prý usiloval o spravedlnost, mír a bezpečnost, a to prý i pro židy. 
   SRC odsuzuje Benjamina Natanyahu, předsedu vlády jediné země na Blízkém východě, kde počet křesťanů narůstá a za co? Odmítá propustit z vězení islámské teroristy.
     SRC má dva funkcionářské aparáty: Fórum Palestina-Izrael (PIEF) a doprovodný program EAPPI, který se zaměstnává protiizraelskou propagandou. Pro křesťany v muslimských zemích nemají nic podobného. PIEF je skupina křesťanských teologů a funkcionářů, kteří produkují protiizraelský materiál. EAPPI posílá aktivisty do Izraele, aby provokovali konflikt mezi izraelskými vojáky a arabským obyvatelstvem. Specializují se na výrobu lživého propagandistického materiálu a šíří protižidovskou nenávist ve svých mateřských zemích.  
   Muslimské násilí proti křesťanům podle SRC neexistuje.  Sociolog Malcom Lowe detailně studoval selhání SRC, pokud jde o teror proti křesťanům v islámském světě. SRC mlčela k vpádu sovětských vojsk do Afghánistánu v r. 1980.
   SRC spoluorganizovala konferenci proti rasismu a netoleranci  v Durbanu v r. 2001, která se zvrtla v nenávistnou kampaň proti židům a Izraeli. Vrchol jejich perverze: ze závěrečné rezoluce konference se snažili vyškrtnout jakoukoliv zmínku o antisemitismu a snažili se tam vmontovat fráze delegitimizující Izrael.   

Žádné komentáře: