středa 14. září 2016

sobieski schonborn sulevic

Vídeňský arcibiskup: třetí pokus

Arcibiskupa Schonborna osvítil duch svatý, na Argentince ve Vatikánu zatím zapomněl. Arcibiskup varoval Evropu, že své křesťanské dědictví promarní.
   Evropan se domnívá, že  jeho materiální standard je automatismus a vždy po ruce  –  kulturním a civilizačním předstupněm svým způsobem pohrdá nebo pod vlivem dlouhodobé evropskounijní propagandy minimálně ignoruje. Evropskounijní politruci a jejich národní odnože znicotnili evropský civilizační základ. Kupodivu i materiální standard současné Evropy má základ ve Fjodorovi Dostojevském, Baconovi, Janovi z Kříže atd. Na tomto  dědictví stojí Evropanův standard a blahobyt. Pokud toto Evropa promarní, standard zmizí jako pára na poušti. A zmizí, pokud evropskounijní politruci a jejich národní pomocníci otráví školství prolhanou a svým způsobem primitivní evropskounijní ideologií. Jednoduché. Miliony mladých s evropskounijními  mávátky a la Kim. Pro-evropskounijní partaje volí ve velké většině mladí do třiceti let a lidé nad sedmdesát s rozvinutým Alzheimerem.
   Vídeňský arcibiskup a kardinál  Christoph Schönborn : „Dnes jde o třetí islámský pokus o dobytí Evropy. Mnozí muslimové to tak vidí. Domnívají se, že Evropa je na konci“. Řekl kardinál ve vídeňské katedrále.
   Církev vzpomíná záchranu Vídně před Turky 12. srpna 1683. Společná polsko-německá vojska vedl polský král Jan Sobieski, vyznamenal se i český šlechtic Kašpar Kaplíř ze Sulevic, který byl jedním z mozků vídeňské obrany, císař mu za to udělil hodnost polního maršála.

Žádné komentáře: