pondělí 15. srpna 2016

brain inteligence gdp

Inteligence a blahobyt národa

Všestranný žurnalista Steve Sailor přispěl k diskuzím o knize Richarda Lynna „IQ a blahobyt národů“. Lynnovo dovozování je založeno na průměrných národních IQ (koeficient inteligence), publikovaných v různých vědeckých žurnálech. Prokazatelně se podařilo stanovit průměrné IQ u 81 zemí.
Národní průměry se pohybují v intervalu od 59 (Rovníková Guinea) až 107 (Hongkong). Koeficienty byly normovány tak, že UK (Spojené království) má průměrné IQ 100. Světovým průměrem je IQ 90, rozdělení se blíží normálnímu a standardní odchylka je 15.

Část celkové tab:
 

národní
percentile
 GDP na hlavu
stát
průměr IQ
relativně k UK

Eq. Guinea
59
0.3%
 $          1,817
Nigeria
67
1%
 $            795
Barbados
78
7%
 $        12,001
Guatemala
79
8%
 $          3,505
Indie
81
10%
 $          2,077
Iraq
87
19%
 $          3,197
Mexico
87
19%
 $          7,704
Argentina
96
39%
 $        12,013
US
98
45%
 $        29,605
Čína
100
50%
 $          3,105
UK
100
50%
 $        20,336
Itálie
102
55%
 $        20,585
Japonsko
105
63%
 $        23,257
Hong Kong
107
68%
 $        20,763
Percentile rel. UK v tabulce znamená, že např. 10% Britů se nachází v inteligenčním pásmu (pod IQ 81), kde se nachází 50% Indů.
   Do jaké míry je tabulka IQ spolehlivá? Jsou výsledky konsistentní. Lynn a Vanhanen vyšli z různých IQ testů. Největší věrohodnost přisoudili non-verbálním Ravenovým maticím, které se dají pohodlně upravit pro tu či onu kulturu. Wechslerovy testy jsou víc závislé na kulturním prostředí. Autoři použili též A-man test, rozsah výběrů kolísal od pár tuctů až k 64000 v americké studii, někdy se testovaly děti, jindy dospělí. Nicméně výsledky testování mají vnitřní konsistenci. V některých případech dávají studie dost odlišné výsledky, např. u Polska jednou prúměrné IQ 92 a jindy 106. Izrael k údivu všech si naměřil průměrné IQ 94 (asi tam jde o dvě rozdílné populace). Lynn se vyjádřil, že brali výsledky, jak byly publikovány, bez nějaké další spekulace.
    Průměrné IQ v Indii se udává 81 bodů. Podle patriarchy genetiků Cavalli-Sforzy se dnes v Indii vyskytuje 43000 endogamních komunit. Některé z nich (třeba Zaroastrští Parsové) jsou super inteligentní. Zdá se, že kombinace podvýživy, nemocí, incestních  skupin populace, nedostatku vzdělání a přístupu k abstraktnějšímu uvažování, blokuje populaci v dosažení lepších výsledků.   
   Bohaté země by měly ekonomicky efektivněji přispívat chudším zemím a tuto pomoc by měly směřovat do oblasti povýšení celkové inteligence.
   V subsaharských zemích se IQ blíží 70. A naopak američtí černoši dosahují IQ 85. Je nepravděpodobné, že míšením s bílými se dá vysvětlit 15 bodový rozdíl, podíl bílých genů v černošské populaci je pouze 17%. Tomu se dá přisuzovat pouze 3 bodový nárůst v IQ, implikuje to možnost, že 15 bodový nárůst je způsoben kvalitou života. Podobně západoafričtí černoši jsou menší než jejich bratranci v Americe, v důsledku podvýživy a infekcí. V Americe se rozdíl průměrného IQ mezi bílou a černou populací nesnižuje. Argumentuje se tím, že chytří lidé vyhledávají inteligenčně inspirující prostředí, které jim naopak dlouhodobě IQ vylepšuje. Tyto skupiny vyhledávají stále nové a k pochopení složité informace a tak narůstá jejich mentální síla.  Nelze opominout konstatování, že intelektuální (a příjmové) rozdíly jsou do jisté míry i geneticky podmíněny. Jsou patrny geografické shluky zemí podobné inteligence: severní Asie IQ 100-107; Evropa IQ 90-102; jižní Asie IQ 90; severní Afrika IQ 80 atd.
   Korelace (r) mezi IQ a hrubým produktem na hlavu je velmi vysoká, r=0.73, GDP se měří v termínech paritní kupní síly. V sociálních vědách r=0.2 znamená nízkou vazbu; r=0.4 průměrnou vazbu; r nad 0.6 vysokou vazbu. Neznamená to, že vysoké IQ je důvodem k vysokému příjmu v individuálních případech. Je zajímavé, že příjem na hlavu silně koreluje s úrovní ekonomické svobody, stejně jako s průměrnou inteligencí. A ekonomická svoboda a průměrné IQ mají vzájemnou korelaci 0.64. Svoboda a mozek se vzájemně potencují.
  Kultura hraje též velmi důležitou roli. Argentina má průměrné IQ 96 a Barbados IQ 78, přesto Argentina dlouhodobě ekonomicky kolabuje a Barbados naopak dlouhodobě prosperuje. Barbados vůbec je jednou z nejpříjemnějších zemí na světě s vkořeněnou anglickou kulturou. Tyto dvě země jsou výjimkou potvrzující pravidlo.
   Vyšší IQ nacházíme obvykle v severních zemích, možná geny málo inteligentních lidí, kteří se špatně připravili na zimu, vymizely z celkového genofondu. Globalizace a růst světového obchodu udělaly pro růst nejmenších příjmů v populaci méně než se očekávalo. Nejchudší v r. 1989 na tom nyní nejsou lépe, naopak. Obrovské kapitálové toky do Číny, kde IQ je vyšší než v USA, nastartovaly ekonomický boom.  Země s IQ kolem a pod 90 s něčím takovým nemohou počítat.
   Alternativa neexistuje. Lidé a země se jednoduše odlišují produktivní kapacitou. Jakkoliv mohutná masová imigrace do Ameriky nebo Evropy nemůže být dostatečná do té míry, aby vylepšila blahobyt všem. Navíc imigranti s IQ kolem 90 nemohou konkurovat s nativní IQ elitou. Mohou způsobit snížení mezd všech ostatních v zemi, kam migrovali, jimž bůh nepožehnal v IQ.

Žádné komentáře: