neděle 31. července 2016

kriz galaxie

Odkrývá se v galaxii a ať činí pokání

Konečně dobrá zpráva. V Evropskounijním smradu, v nesmyslech, které bučí na publikum politickokorektní média v hávech svých politických rosniček a tagesschau pukavců. K závisti všech vznešených duchem ti šťastní se  Brexitem zachrání a vypadnou z žumpy.
   Hrůzné statistiky, doufejme jen, že nenáhodně generované politickými štáby lži, nechávají vítězit blbost. Naštěstí ne všude a možná národ mořeplavců – objevitelů mikroskopu a delftských mistrů se zachrání též a odpluje k ještě větší závisti rozumných, do nekonečné prostory svobody a historického smyslu. Závist je zlá a hlodá naše duše, ale přejme to národu velkému svými činy.  
   Ale konečně zpráva vítězící a jako oheň gehinomu cílí na podlou ženštinu a její věrné. Kříž. Ach kříž. Jak jasné poselství. Nebuďme malověrní. Když ne my, tak kamení prvotní struktury hmoty bude volat Aleluja. Na krvi, prolité na polonuda pláži na Anglické kolonádě a uřezaném mužství mládeže v Bataklanu ozřejmené v polotajné parlamentní zprávě, hadroví panáci a barbíny podivných emocí s páchnoucími slzami politruků a lžibiskupů v tele-reality-show duchovní ubohosti a evropské pohany.  A kříž nevidět, neslyšet – musel přijít z Mléčné dráhy a astrofyzikové na úrovni nezatajili velkou pravdu. Varování a naděje a záchrana.  Satanské nuly z partajních komitétů lžidemokratických stran  a pomatené nahnědlé ženštiny v polochadoru odejděte a čiňte pokání, kříž je symbolem odpuštění i vašich hnusných vin a evropská pole zůstanou, tím čím jsou od počátku historie. A pole mrtvých bude dál zdobit kříž.
    Kanadští astronomové oznámili, že několik tisícovek mladých hvězd, nacházejících se v samém centru mléčné dráhy formují gigantický kříž. Vysvětlení tohoto jevu může ozřejmit podstatu evoluce galaxie. Oznámili to  astronomé Dustin Lang z univerzity v Torontě a Melissa Ness z astronomického institutu v Heidelbergu.  Podle mínění astrofyziků se galaktická výduť formovala z jiných důvodů než  srážkou Mléčné dráhy s jinými galaxiemi, jak se doposud mnozí astronomové domnívali. Totiž kdyby k něčemu takovému došlo, hvězdy by nemohly formovat tak geometricky jednoznačnou strukturu jako je kříž. On od počátku všeho má nad-vesmírný rozměr.

Žádné komentáře: