středa 1. června 2016

bitva u verdunu

ripostelaique.com

Všechno dovoleno

Francouzští vládnoucí socani, naštěstí už v rozkladu, plánovali na programu pietní vzpomínky verdunských padlých původně muslimského rapera Black M. Od něho se Francie dovídá, že je plná nevěřících (nemuslimů) a stojí za h... Po protestech socani zrušili tento bod programu. Další body programu se minimálně raperovi vyrovnaly.
Informační server  ripostelaique.com píše, že socialističtí organizátoři piety záměrně ponížili naše předky, kteří ve Verdunu položili životy za vlast, za svobodnou Francii a za její hranice. Velikost evropských národů je EU diktátem obětována na oltáři nejprimitivnějšího konzumismu. Zrádci našich národů inscenovali hnusné ponížení padlým vojákům a potomkům. 3400 mladých, otrávených politickokorektními školiteli, polooblečeni joggovali  mezi tisíci hroby, za přítomnosti Schultze a Junckera. Adolescenti vedeni perverzními dospělými asi nemají ponětí o hrůzách, které na těchto místech kdysi panovaly, na místech jejich dnešního joggingu a srandy.  
    Od prehistorických dob pohřbívá člověk své mrtvé a v pietě na ně vzpomíná. Veliká čínská civilizace má kult předků vkomponován ve svých vrcholných filozofických učeních.  Latinsko-řecký kořen slova „cimetière“ (hřbitov) znamená místo pro spánek.  Sto let po  uložení padlých  je svaté místo věčného spánku ve Verdunu zneuctěno vřeštěním unijních nemravů. Všichni, kdo se účastnili této svatokrádeže a pošlapali všechny tradice předků, které jsou vepsány do humanity, ukázali velkou degeneraci sebe sama. Místa věčného spánku jsou považována za svatá a to již od antických dob, vysvětluje Wikipedie.  Udělat si mejdan mezi hroby znamená pošlapat principy humanity. Dnes je ztráta respektu k své minulosti a hodnotám a vůbec perverzní výchova normou. 
   Marion Marechal Le Pen (poslankyně Národní fronty) protestovala proti této svatokrádeži, politickokorektní ji zesměšnili, mají totiž za to, že je normální a pokrokové organizovat fiestu mezi hroby. Dá se očekávat, že brzo zorganizují super cool makarenu v Dachau.
  Holland prohlásil, že mrtví nemají národnost, kdy tedy zbourá zdi  a odstraní segregaci mezi hřbitovy – úctyhodní muslimští mrtví nemohou ležet s křesťany nebo ateisty považovanými za opovrženíhodné.
   Žurnalista Ripostelaiques píše, že se informoval u asociace bývalých bojovníků, kde mu sdělili, že Holland (prezident), sám dal povolení k hanebné oslavě.

Žádné komentáře: