středa 11. května 2016

skoly belgie

aaaalepeuple.be/la-fin-de-leglise-catholique-est-en-marche/65565

Konec katolíků pod dozorem EU (v Belgii)

Blíží se rychle, píše informační server lepeuple.be. Katolické školy se otevřou islámu, závoj bude povolen, halal respektován, a prostory pro modlitby se vyčlení. Jako blesk z nebe to přišlo do Flander z  arcibiskupství od pastýře Lieven Boeva. Reakce  Bart De Wevera  z N-VA (pravicová vlámská strana)  byla okamžitá: „Nikdy.“ 
    Po odchodu konzervativního arcibiskupa Léonarda  Argentinec v Římě poslal do Flander „progresistu“ nejhoršího zrna, Boeva. Arcibiskup Boeve nyní vede dialog s levicovým klaunem Abou Jahjahem, který požaduje, aby všichni Židé v Izraeli byli uškrceni a hozeni do moře.
     Arcibiskup se domnívá, že katolické školy zachrání, když je otevře muslimům. Rodičů se netázal. Není to tak jednoduché. Arcibiskup je vyškolen v teologii osvobození (proti ni vystupoval jak papež Benedikt, tak Jan Pavel) a jeho rozhodnutí zapadají do rámce této zpolitizované teologie. Není pochyb, že papež František se za tím skrývá, sám už vydal jednu zpolitizovanou encykliku o klimatických změnách.  Lidová teologie byla často zmiňována na papežově poslední cestě do jižní Ameriky. Podle slov papeže je tato teologie: „Cestou k úplnému lidovému osvobození, s evangelickou zvěstí.“  Naštěstí papež ještě nehlásá třídní boj.
    Arcibiskup Lieven Boeve často šokuje: „Hidžab musí být povolen ve všech školách.“ Tento pastýř preferuje anglický přístup (zotročení ženy) – hidjab i úplné zahalení. Podle Boeveho je francouzský sekulární přístup ideologický. Chce alianci islámu a katolíků proti laickému (sekulárnímu) přístupu. Prý učitelský sbor zestárl a musí být doplňován muslimy. Jako postmoderní teolog, Boeve odmítá absolutizaci jedné náboženské vize. Tedy křesťanská idea nebo jiná, co na tom, domnívá se, že v konfrontaci s jiným náboženstvím si uvědomíme význam křesťanského učení. Kristova zvěst je prý otevřeným poselstvím a může se obohatit jinými vírami.
    Otevřený angelismus tohoto typu pomíjí fakt, že islám je brutální, doslovné náboženství a navíc bez kněží. Jediným zdrojem poznání je doslovné chápání svatého textu, stejným způsobem jako v r. 1000. A je to závazné pro všechny muslimy.  Islám je politicko-náboženská ideologie uzavřená jiným vírám. Nezbývá než pozorovat, s jakou rychlostí nás všechny pohltí. Školy arcibiskupa Boeve (a papeže Františka) jsou školami islámských lekcí.

Žádné komentáře: