pátek 20. května 2016

salvini

Konec zaprodané Evropě

Salvini, mladý vůdce italské severní ligy v Evropském parlamentu. Rozkoš ho poslouchat. Nevězí to pouze v zajímavém fyzis inteligentního muže, ale i v samotném jeho angažmá. Velký cíl dělá velké lidi. A velký cíl je nesen samotnou pravdou.
Když mluví Salvini, zaniknou ti šediví, ubozí evropskounijní lháři, řešitelé jakýchsi projektů, které si sami vylhali a kterými otravují Evropu a vedou ji k civilizační smrti. Tito lháři, kteří se dlouhá desetiletí stavěli k Bohu jako k něčemu zpátečnickému a přežitému do té míry, že jejich jedovatými masážemi se Evropa odřezala od své minulosti. O evangelické poloze Syna člověka není přesvědčen už ani anglikánský biskup nebo kněží v Německu, jak se dá dedukovat z jejich prohlášení.
   Unijní politruci a jejich nohsledi v evropských partajích najednou objevili Boha v koránu a snaží se přesvědčit Evropu, že to je to pravé a kdo tomu nevěří nebo dokonce tomu nepřeje, je rasista. Proč rasista? Klidně by mohli o svých oponentech tvrdit, že jim chybí pravá mozková hemisféra, evropskounijní politruci mohou tvrdit kdejaký nesmysl a kupodivu evropské národy nejsou schopny nebo ochotny to reflektovat se všemi důsledky a zbavit se této mafie.
  Salvini se v dvouminutovém expozé v Evropském parlamentu ve Strasburgu  vyjádřil k tématu dne, kterým byla obchodní dohoda s Čínou, která má dostat statut tržní ekonomiky.
   „Debata tu vedená svědčí o tom, že Evropa neexistuje. Byl bych rád, kdyby se této debaty zúčastnil nějaký dělník, řemeslník, rybář nebo zemědělec. Jsou masakrováni šílenou politikou této Evropské unie a Evropskou komisí, která svými předpisy a restriktivními regulemi  zabíjí naše podniky. Do světa vytrubují, že nesmíme a nebudeme  znečišťovat životní prostředí, a pak uzavřou dohody s někým, kdo nerespektuje žádnou normu životního prostředí, ani hygienické a mzdové normy“.
   „Když evropskounijní komisař nebo poslanec Evropského parlamentu zastupuje zájmy jiných, ať jde pracovat do Číny, ale nejdřív ať se zastaví u továrny, která byla zavřena důsledkem unijního šílenství“.
   „Neočekávám nic od Evropy, která není schopna hlídat své hranice, která daruje šest miliard Turecku, aby zamezilo invazi imigrantů, která stejně pokračuje. Unie, která pokračuje v útocích na Rusko, které by bylo optimálním obchodním partnerem.“
   „Doufám, že tato Evropa zemře co nejrychleji a zrodí se jiná, svobodnější, modernější.“ Tolik vůdce Lega del Nord v Evropském parlamentu.           

Žádné komentáře: