pondělí 21. března 2016

trump

Donald, Donald T.

   Připomíná soudce Roy Beana v slavném filmu Johna Hustona. V apokalyptické scéně hořících naftových polí. „Kdo jsi"? „Jsem spravedlnost haj...vé“. Nebo může připomínat tygra a západní civilizace čeká právě na něho.
 Markus Ziener ve vysokovoltážním magazínu Cicero nazval svůj článek Prokletí politické korektnosti. Ve Spojených státech tato forma sociální percepce začíná brzdit rozvoj a kreativitu společnosti a pomalu rdousí svobodu. V Evropské unii tato patologie definitivně zvítězila a je po všem – vítězství evropskounijních lží a negace demokracie.
Politická korektnost (PK)

 Kdo chce pochopit úspěch Donalda Trumpa, musí se zabývat politickou korektností ve Spojených státech. Čím dál víc Američanů ji odmítá, stala se pomalu již nadávkou. Donald Trump platí za neohroženého bojovníka proti PK. Dokáže dělat a říkat, co chce. Nehraje žádnou roli, jestli se někoho dotkne nebo ho zesměšní. Nedrží se žádných pravidel a je to osvěžující, upřímné, autentické, suverénní – hlavně pro jeho přívržence. Stejně jako Trump se domnívají, že PK se stala základním společenským zlem.
Do the right thing 
  Politická korektnost má smysl pouze tehdy, pokud se nepřehání. Ale právě to už se dlouho děje. Platí předepsaná i nepředepsaná pravidla PK.  Předepsaná pravidla: odpadky se neodhazují, na trávník se nevstupuje, pistoli nech doma atd. Americká mantra: „Do the right thing“, chovej se, jak se patří. Donald Trump oslovuje americkou populaci v jiné, nepsané oblasti zákazů a příkazů. Jsou to pravidla, která překročit často znamená být oznámkován jako rasista, protipokrokový, nesolidární atd. Tato pravidla se lety silně vepsala do vědomí každého individua a řídí jeho chování. Až tak silně, že se Američan snaží verbálně nelišit od jiných – má strach, že řekne něco politicky nekorektního. „K čertu, co jsou ty politicko správné věci“. Jak se vůbec američtí černoši mají oslovovat? Černoši? Ne, vadné. Barevní? Vadnější. Afroameričané. PK, politicko korektní! Trump v projevech hovoří o černoších (black), žádného Afroameričana to zatím neurazilo.
PK slohové cvičení
  Politická korektnost (PK) se vtlouká dětem ve školách do hlavy. Jak má učitel sdělit rodičům syna, aby už dal ve škole pokoj a neobtěžoval spolužačky? „Mám návrh, jak vylepšit již tak dobré chování vašeho syna..“ Ale Trump: “Mám chuť mu dát pěstí do ksichtu“. To řekl v Nevadě, když mu výtržník rušil projev a pokračoval: „Bohužel to dnes nejde. Dřív by ho odtud vynesli na nosítkách“.  Sklidil potlesk (nejen v Nevadě, ale i v Evropě ubité bruselskou demagogickou šedí). 
  Dětem se vtlouká do hlavy, jednat PK-správně, „nikoho se nikdy nesmíš dotknout, nikdy nenarušit pocity jiných“. Od 4. do 6. třídy je tato fráze hlavním vzdělávacím předmětem. Téma školního dne: Kdy můžeme zranit pocitový komfort jiné osoby?  Žáci na tento nesmysl píší slohové práce a natáčí videa. Zabere to víc času než matematika. Když prezidentského kandidáta ve Fox televizi politicky překorektní moderátorka Megyn Kelly napadala pro politickou nekorektnost, podle ní oproti ženám, Trump odpověděl „Ani já, ani Spojené státy nemáme čas na vaší politickou korektnost“. Publikum souhlasilo. Život je odlišný od představ školních a mediálních dozorců.
Kultura pokrytectví
  Neurazit pocity druhé osoby vede přesně k opaku. Z falešných ohledů se věci nenazvou správným jménem. Začíná to u banalit. Místo toho, aby jste napsali odmítavý dopis, nepíšete dlouhé týdny vůbec nic. O nepříjemném se nemluví. Politická a náboženská témata se v hovoru nezmiňují, aby jste náhodou nevstoupili na tenký led. Návštěva musí být po dvou hodinách ukončena, jinak může obtěžovat. S politickou korektností v hlavě už není místo na nic dalšího.
Amy Chua
  Tigr mom, tygří matka. Před pár lety v televizi kritizovala americký školní systém jako slabý úplně ve všem ve srovnání s čínským.  Vzbudilo to pozdvižení v PK médiích.  Profesoři a učitelé potvrzují, že metody typu „nikoho se nedotknout“, nejsou moc dobré pro běžný život. Inflace dobrých známek, netrestat a nekárat – jinak jde o diskriminaci.  Pokrytectví, které média vyžadují a propagují. Pokud se např. v televizním hovoru přiblíží jedna strana tenkému ledu politické korektnosti a nedojde k jednoznačnému pranýřování údajné nekorektnosti,  může ztratit job novinář nebo i interviewovaný. 
  Politická korektnost v USA má dlouhou historii. Kdysi v minulosti byla zcela oprávněná, přispěla k emancipaci černošského obyvatelstva. Korektnost mezi etnickými a náboženskými skupinami je fundamentem americké pluralistické společnosti. Počáteční pozitivní impulzy vzájemného soužití se během desetiletí transformovaly v licoměrné formy  soužití multietnické společnosti a v brzdy svobody  Dnes se nenatočí jeden film, jedna reklama, bez politickokorektního obsazení. Jeden běloch, jeden černoch, jeden asiat. V médiích pracují takto vrstvené týmy, všichni se tam vzájemně milují.  Politická korektnost pokryla celé Státy zhoubným mrakem. Nepsaný zákon, ale silnější než Listina svobod.
   Pokud se někdo postaví na odpor diktátu ušlechtilosti, pak nastupuje „rozhořčená společnost“. Trump nerespektuje tato nepsaná pravidla pseudoctnosti. Mnozí Američané soudí, že politická korektnost ochromila Ameriku.
   Ohledy místo pravdy, lichocení místo hodnocení, mlčení místo debaty. 
  

Žádné komentáře: