středa 16. března 2016

socani

aaaapi-news.net/2016/01/sozialdemokratie-europas-abgesang/

   Socani v Evropě

   Úžasný server rozumu, který se sám nazývá server politické nekorektnosti analyzuje možnosti (spíš už nemožnosti) sociálně demokratických politik. Vyrostli jsme s poznáním, že hodnoty naší společnosti jsou dobré. Nezpochybňujeme to a neochvějně tomu věříme.
   Věříme, že naši politici sdílí tento hodnotový svět a bojují (měli by) za lepší svět. Ale odpovídá to skutečnosti? Jak je možné,  že soudy lidí z ulice rychle nabourají tuto základní hodnotovou vizi. Jak je možné, že knihy zpochybňující  naši (politickou) ušlechtilou morálku, jdou tak na odbyt. Nepřišel čas, abychom se tázali po politických hodnotách a po vládnoucí politické morálce?
  Moderní Evropa stojí na hodnotách občanské (měšťanské) společnosti. Píle a úsilí občanů, jejich zodpovědnost, dovedly Evropu k blahobytu. Základní pilíře – měšťanstvo, podnikání, rodina, solidární společenství, jsou fundamentem naší moderní společnosti. Vláda konsensu. Občan se snaží vylepšit svoji prosperitu a vláda je garancí právního státu a bezpečnosti každého občana. Toto principiální společenské schema je dnes otřeseno. Politici se „zabývají“ občanem pouze tehdy, když ten se sám brání (např. proti imigrantům). Dnes vládnoucí mocenské státní struktury rezignovaly na své povinnosti.
  Pokud se vláda zabývá občanem, je to arogantní pohled seshora. Existují státy, kde stát diktuje občanům od kolébky do rakve. Sociální demokrat by mohl očekávat, že v těchto státech vše prokvétá. Patenty, vynálezy, pokrok a kultura. Ale není tomu tak. V některých arabských státech (Saúdské Arábii atd.) se stát o vše stará, ale kde zůstal pokrok a kreativita?  Bohužel i Evropa je nasměrovaná do stejné propasti. Akceleruje rychlost pádu. Rýsuje se fatální společenský portrét. Pro politiky se stal jinak myslící (a kreativní) občan rušícím faktorem a nepřítelem. Kdo jinak myslí, je skandalizován a společensky eliminován. Jak k tomu mohlo dojít? Jak se mohla  intelektuálně variabilní Evropa přerodit v toto jednokolejné monstrum? Z Evropy občanů se stala Evropa závislých poddaných.
  Ale jak je možné, že mluvíme výhradně o potřebách – na  potřebu zodpovědnosti jsme zapomněli. Když tisícovka mužů kolem kolínského nádraží honila ženy jako stádo a znásilňovala je, nenapadlo německé politiky volat tyto muže k zodpovědnosti. Místo toho se tento zločin snažili zamlčet a po odhalení to odbít tvrzením „všichni muži jsou schopní něčeho podobného“. Kdy k tomu došlo, že tato politická pseudoelita se zřekla jakékoliv zodpovědnosti? Kdy k tomu došlo, že se v naší zemi  bezzákonnost povýšila nad zákon? Bismark by většinu současných politiků  pohnal k soudu.
 Socani se rádi chlubí tím jak jsou sociální, ale jejich asociálnost je bezbřehá. Pohrdají lidem. Pokud někdo převezme zodpovědnost, pak podobné zločiny jako na kolínském nádraží nemohou mít ve společnosti místo. 

Žádné komentáře: