neděle 20. března 2016

nemecka levice

Svatá liga německých levičáků

  Všichni leví svatí v Německu, kteří si pokud jde o státní skryté dotace do svých klientů rvou vzájemně maso z těla, se tentokrát domluvili a vypadá to nadějně. Co by to bylo za hrůzu, kdyby přišli o moc.
  Už si na ni tak  zvykli a jejich poddaní taky. Svatá fronta boje proti možně alternativě (AfD) zahrnuje všechny: sociální demokracii, zelené, levicovou stranu, odbory, novináře, antifu a další státem dotované ušlechtilé organizace polofašizoidního typu. Povedou s opozicí nelítostný boj. "Buď tvrdý, zabij vše, milosrdní jsou jen bozi a to jsem já", řekla kdysi čínská císařovna svému generálovi, když ho poslala proti vzbouřeným poddaným. Ušlechtilý svaz boje proti Alternativě pro Německo  nemá bohy a tak bude jenom krutý. AfD má být semeništěm rasismu a averze proti imigrantům. AfD prý šíří nacistické řeči a štve proti jinak myslícím. Dlouhé měsíce nevidět a neslyšet v německých médiích od centrálních listů a televizí, až  po měsíčník pro rybáře, nic jiného než očerňování a denunciování AfD. Útoky v tisku, ale i fyzické útoky na kanceláře a členy strany. Policie vesměs tyto delikty maskuje a zastírá. V médiích se vedou dlouhé diskuze o tom, co je to za lidi v AfD, agilní univerzitní flistři sahají až po biologických teoriích ve svých blábolech. Ministr justice Maas a vedení SPD sahá po rétorice, která neguje nejzákladnější lidská práva členů AfD. Po velkém úspěchu AfD v zemských volbách, hysterie médií a vládnoucích partají zesílila způsobem, který předčí štvaní komunistických politruků proti Chartě 77. Lži a pololži, které se nekonečně krát zopakují,  až se vsugerují veřejnosti a co je nejhorší, nejhrůznější kampaň levičáků a Merkelové se vede ve školách.    
  Musí se učinit konec AfD, praví se v prohlášení svaté ligy levičáků. A kdo se pod tím podepsal? Katarina Barley, generální tajemnice SPD; štváč Stegner, místopředseda SPD;  Schwesigová, ministryně SPD; Göringová, vůdkyně zelených; Petersová a Özdemir, spolupředsedové zelených; Kippingová a Riexinger, spolupředsedové postkomunistické strany; Mazyek, předseda centrální muslimské rady; Strohschneider, šéfredaktor Neues Deutschlands. Mezi dalšími aktivisty a signatáři této antidemokratické ligy jsou různé velmi extrémní „antifašistické“ organizace, které kdysi financovaly tajné služby NDR, kdo je financuje dnes, se tají. Do roku 2010 platilo v SPD pravidlo, kdo se angažoval v těchto extrémních militantních seskupeních, byl vyloučen. Od 2010 SPD s nimi spolupracuje. Např. při otevírání budovy Evropské banky zranili členové levicově fašizoidní Blockupy 150 policistů. V boji proti AfD v jedné frontě s SPD.
   30. dubna se má konat ve Stuttgartu sjezd AfD, svatá liga levičáků už nyní vyhlašuje, že tomu zabrání. Obraz kolapsu německé demokracie a varování pro evropské země.

Žádné komentáře: