pondělí 4. ledna 2016

Witold Waszczykowski

a.welt.de/politik/ausland/article150570603/Ist-Polen-fuer-euch-nur-Lieferant-billiger-Arbeiter

Witold Waszczykowski: jsme jen levná pracovní síla?

  Od pádu železné opony uplynulo již dvacet pět let, ale např. ve španělském i francouzském tisku se stále píše  o východoevropanech a tam patří všichni, kteří kdysi patřili do sovětské zóny. Obvykle mají být obyvatelé těchto končin rasističtí, pobírají excesívně moc peněz z unijních fondů a vlastně stále zůstali pouhými gastarbeitery.
  Nepropracovali se mezi vznešenou skupinu příchozích muslimů, až teprve oni obohatí německý a francouzský lidský potenciál, naznačují politickokorektní politici těchto zemí. V září, když se publikují výsledky PISA studie, obvykle projde španělským tiskem vlna údivu - španělské výsledky na chvostu zemí OECD a gastarbeitři z východu se blíží Číňanům, dozvídáme se, že je někde asi chyba v španělském školském systému. Zapomněli, že inteligence se z osmdesáti procent dědí.    Východoevropané zůstanou tak dlouho gastarbeitery, pokud si neuvědomí, že jejich lidský potenciál je minimálně stejný jako těch západoevropanů a jejich kreativita je možná přesahuje.
   V posledních týdnech jsme svědky útoků  evropskounijních politruků proti Polsku, naznačují Polákům, kam patří. Evropská komise se má v lednu radit o opatřeních proti údajně nezákonným postupům polské vlády. Německý komisař-politruk Günther Oettinger dokonce prohlásil, že se zasadí o aktivování mechanismu, který by v podstatě uvalil na Polsko přímou kontrolu Komise.
 Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski v této souvislosti připomněl Německu v hovoru pro Bild-Zeitung, že větší solidarita z německé strany by byla na místě. Co očekáváte od Polska? Jsme pro vás dodavateli levné pracovní síly? Dílna pro velké německé koncerny? Nebo jsme skutečným hospodářským partnerem? Jsme partnery při hledání řešení evropských problémů? Polský ministr zmínil, že Polsko má 1,5 milionu nezaměstnaných, víc než milion Ukrajinců přišlo do Polska, dva miliony Poláků v zahraničí by se rády vrátily do vlasti. Přesto všechno je Polsko  ochotno přijmout uprchlíky ze Sýrie, ale sami si rozhodneme, kdo k nám může přijít. Rozhodneme, zdali  se jedná o politicky pronásledované a ne ekonomické imigranty. Nucené deportace do Polska, jak si to představuje Evropská unie - to nikdy, po historické zkušenosti, kterou s tím máme, by to bylo fatální, ministr má asi na mysli deportace, které už kdysi Němci do této země organizovali.
  Polsko a Maďarsko projevují vůči evropskounijní demagogii velkou odvahu. Kdy se konečně přidají i ostatní východoevropské země a zlomí  rozhodovací monopol Německo-Francie a zvítězí představy Velké Británie, které odpovídají reálným i historickým  potřebám východoevropských zemí?

Žádné komentáře: