neděle 25. října 2015

kalergi

a.bvoltaire.fr/pierrehillard/

  Syntetická rasa

  Antidemokratický charakter Evropské unie je stále zřetelnější, píše Pierre Hillardy ve francouzském Boulvarde Voltaire. Kde je důvod akcelerace transferu arabské a subsaharské populace do Evropy?  Autor se domnívá, že již zakladatelé Unie Jean Monet a Joseph Retinger infikovali ideu spojené Evropy  libertinismem a perspektivou civilizační mutace starého kontinentu. Tyto pojmy rozvíjel aristokrat Richard de Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Tento rakousko-japonský aristokrat propagoval ideu Panevropy, jednotu zemí od Islandu po Turecko a islám považoval za integrální část svého snu. Jeho proevropská aktivita byla odměněna cenou Charlemagne (1950), dostali ji též např. Kissinger, Bill Clinton a  Merkelová.   Coudenhove-Kalergi vydal v 1925 skutečný brevíř euro-globalismu: Praktický idealismus.
   Dva body jsou pro něj zcela podstatné. Za prvé je to vznik politicko-ekonomické elity, tvrdil, že po eliminaci vlivu staré šlechty v devatenáctém století, bude konstituována nová elita. Nová šlechta bude syntetickou, jakési křížení nejlepších z buržoazie s nejlepšími ze staré aristokracie. Za druhé se Coudenhove domníval, že ruku v ruce k nové aristokracii musí vzniknout nová rasa z křížení národů. Podle Coudenhova genetické křížení vylepší fyzické i morální kvality člověka, kříženec má mnoho duší. Rasou budoucnosti má být euroazijský negroidní typ podobný starým Egypťanům, variabilita národů bude nahrazena variabilitou osobností.  Jeho pojetí není ztraceno a ožívá s evropskounijní politikou „Evropa bez hranic“.
   Richard de Coudenhove-Kalergi a jiní apoštolové globalizace by byli určitě nadšeni z technokratické a kosmopolitní Evropské unie, velmi vzdálené národním tradicím, které sílu Evropy vykovaly.
   Naštěstí evropské národy stále existují a snad budou existovat i nadále, Coudenhove-Kalergiho vize se nepotvrzují, žádná evropskounijní elita ani náhodou není na obzoru, spíš naopak.

Žádné komentáře: