úterý 1. září 2015

rakousko


a.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/altersbezuege-was-oesterreich-von-griechenland-lernen-kann-13710584

    Může se Rakousko od Řeků něco naučit,

   ptá se Christian Geintz ve FAZ. Podle žurnalisty se Rakousko podobá všemu jinému než funkčnímu státu s fungujícím hospodářstvím, k velkému překvapení milionů návštěvníků dunajské země, kteří ji vesměs obdivují.
  Obvykle se k Řecku spíš připodobňuje Maďarsko nebo Chorvatsko. Samozřejmě Rakousko má daleko k řeckému šlendriánu, k podvodům ve státních financích i statistikách, ale co je podle žurnalisty jasné, Rakousko žije nad možnosti své ekonomiky. V minulém roce se zde téměř nekonal hospodářský růst, stagnuje vnitřní poptávka i export.
   Rakousko vždy profitovalo z jazykové i zeměpisné blízkosti Spolkové republiky, ale tato výhoda se pomalu ztrácí, příčinou jsou vysoké mzdové náklady v Rakousku, náklady na pracovní sílu zde  narostly za posledních pár let o pětinu. Od 2005 kdy se reguloval v Německu trh s pracovní silou, narostl německý export  o polovinu, zatímco rakouský pouze o necelou třetinu. Jen velmi málo investuje Rakousko do výzkumu a vývoje. Malá rakouská ekonomika trpí nepřítomností konkurence stejně jako řecká, paralely se dají najít i ve státních financích, stejně jako v jižní Evropě i zde pomalu narůstá dlouhodobé zadlužení.
 
  Administrativní členění státu – devět spolkových zemí, sebou nese velké nároky na státní finance, v subvencích je podle žurnalisty Rakousko mistrem. Obrovskou zátěží na státní pokladnu jsou důchody, do důchodu se odchází v 59 letech, což je horší než v Řecku. Z dlouhodobého hlediska tento život nad poměry musí skončit, straší žurnalista Rakušáky.

Žádné komentáře: