úterý 1. září 2015

italie euro


  Euro Itálii ožebračilo....

   Snad neúmyslně lije Evropská centrální banka benzin do ohně antievropeismu, píše žurnalista v il Giornale, ale  má asi na mysli  oheň antiEU...
   Frankfurtské centrum doznalo, že společná evropská měna vedla  v Itálii k redukci národního důchodu na hlavu. Nedošlo ke konvergenci ekonomií zemí eurozóny, navzdor původním očekáváním, že zavedení eura urychlí tyto procesy. Itálie, původně země, která patřila do skupiny zemí vyššího národního důchodu, po patnácti letech v eurozóně patří v tomto směru mezi nejslabší země. V Itálii se v tomto období střídaly vlády různých politických barev, ale  se stejným efektem.
    Žurnalista píše, že asi není třeba žádné hlubší analýzy, aby Ital pochopil, kam dospěly investice a prosperita. Důvodem má být předepisované šetření státu a z toho plynoucí ekonomická restrikce.
     Frankfurtská centrální banka vidí důvod v nedostatečné ekonomické konvergenci směrem k společnému záměru, který se řídí německými prioritami. I když se italské vlády adaptují na tyto cíle, národní zadluženost stále narůstá. List připomíná, že v období adaptace na kritéria, jak vyžadoval Maastricht, byla Italie schopná podstatně snížit inflaci a úrokovou míru. Kritérium deficitu (60% v Maastrichtské smlouvě) nebylo splněno, ale Itálie, díky privatizaci deficit snižovala. Nikdo v Evropě tenkrát nechtěl Itálii mimo eurozónu, totiž devaluace liry nebezpečně zvyšovala její konkurenceschopnost, z tohoto důvodu by bylo nebezpečné jí neodpustit kritérium deficitu. Italská ekonomika nebyla schopna se v eurozóně adaptovat na konkurenci ostatních bez možnosti devaluovat svoji měnu. 
       

Žádné komentáře: