čtvrtek 2. července 2015

recko

aaafaz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/kommentar-griechen-ohne-staat-13679893

Řekové troskotají

      Rainer Hermann, publicista FAZ se ptá proč ztroskotali Řekové zatímco Portugalci, Irové si vedou podstatně lépe v zápolení se státním dluhem. Tam se lidé trochu obětovali a začíná se jim dařit.
   Podle Rainera Hermanna neexistuje v Řecku funkční stát, samozřejmě ve smyslu německé funkčnosti, který by si reformy vynutil, samozřejmě reformy podle německého mustru. Podle žurnalisty FAZ Řekové sami nahlíží na svůj stát jako na despotu jehož hlavní funkcí je krást, totiž vybírat daně. Politické partaje též kradou, už tím, že zaměstnávají své lidi ve státní administrativě a korumpovaná elita téměř neplatí daně. Ovšem pro tento typ diagnozy nemusel publicista chodit až do Řecka, ve srovnání s jeho zemí tato slova platí pro většinu východoevropských zemí a nejen pro ně. Samozřejmě nezkorumpovaná státní administrativa je ideální, ale státy musí fungovat i tak, konečně v Římě kvetl klientelismus a nevadilo to.       Podle publicisty mají nyní věřitelé šanci přitlačit Řecko do skutečných reforem protože vnitřní zdroje klientelismu vyschly. Zapomněl na to, že v některých zemích a to i v Řecku jsou hlavními zdroji korupce zdroje z Evropské unie. Řekové byli řadu let „dobrým žákem“ evropskounijní rétoriky, v Řecku jsou cesty, které nikam nevedou, mosty přes neexistující řeky,  prostě řadu let unijní pomoci do jednoho sektoru, který tuto pomoc nepotřeboval. Řadu let vsugerovávala Unie Řecku ideu o samospasitelnosti turistických odvětví, vedla programově Řecko k postupné eliminaci tradičního průmyslu a to demagogií o neekologičnosti a neefektívností těchto odvětví. Po letech těchto masáží nenajdete v Řecku moc průmylových provozoven, pouze ty, které opradu ovzduší znečišťují jako elektrárny  na lignit, cementárny apod. Na tyto provozy jaksi Unie zapomněla, zde nebyla třeba likvidace jako v přípavě loděnic, malých strojíren a průmyslu kůží. Ty totiž nikomu nekonkurují.
   Rainer Hermann správně poznamenává, že v privátním sektoru pracují lidé téměř tak pilně jako Středoevropané, má asi na mysli  Němce. Stát tlačí tyto schopné lidi do emigrace, nové ideje pak uplatní jinde. Pokud tomu tak je, pak se logicky nabízí, že by bylo lepší, aby zůstali v Řecku a konsekventně,  Německo má nedostatek kvalifikované pracovní síly, tedy by bylo rozumné motivovat německý průmysl k zakládání provozoven v Řecku. Přenášet některé provozovny z Německa do Řecka, a tak potencovat hospodářství v této nešťastné zemi. To by byla skutečná solidarita a navíc ekonomicky opodstatněná. To ovšem v Německu vládnoucí koalice rádoby pravice s rádoby levicí nikdy neudělá, možná by se ztratila nějaká pracovní místa a to voliči nikomu neodpustí.
   Místo skutečného řešení, dál komedie nekonečných setkání unijních politruků a krokodýlí slzy publicistů z FAZ

Žádné komentáře: