neděle 5. května 2024

církve mnichov terst

Příznaky propukajícího šílenství

V moderním věku se už málo chápou rozdíly mezi křesťanskými církvemi, které kdysi vedly k válkám, zdálo se logické, že se ustaví církevní jednota kolem Vykupitele a Písma svatého, ale nikdy k tomu nedošlo. Kupodivu komunistické režimy dobře postřehly, že kolem Vykupitele to nebude a podstrčily církvím mírové  hnutí, s pádem komunismu se mírové téma z církví vytratilo. Církevním tématem byl odjakživa satan, obvykle bral podobu hodnostářů konkurenční církve, dnes to naštěstí vypadá, že církve se na satanovi teologicky shodnou a boj proti němu církve sjednotí. Existují peripetie satanské inkarnace, ale v zásadě jde o málo rozdílné variace. Někteří církevní hodnostáři cítí satana přicházet z východu a Kirill I. je jeho věrozvěstem, a proti satanovi je dovolen i meč. Dokonce i v Německu, kde od Luthera vládl konfesní chaos, se církve sjednotily. Opět to není Paraklet, kdo sjednocuje, ale satan a s kořeny též na východě.

                Webovské církevními magazíny všech konfesí, od katolíků po luterány, jsou prodchnuty ušlechtilým bojem proti satanovi, na Vykupitele prozatím není čas. Církve vedou razantní výpravu proti výplodu pekla, za kterou považují jedinou opoziční stranu  AfD. Církve vyobcovaly nejdřív funkcionáře strany a když se nic nedělo, došlo na členy strany a dnes jdou i po voličích strany. Prezident německé Diakonie teolog Rudiger Schuch oznámil, že jeho organizace nebude tolerovat voliče AfD a přijdou o job, Diakonie je s 627 tisíci spolupracovníky největším německým zaměstnavatelem. Teolog v televizi prohlásil: " Kdo volí AfD z přesvědčení, nesmí v diakonii pracovat. AfD neguje obraz člověka." Německý církevník exkomunikuje lidi, kteří mají jiný politický názor než on. Kristus byl přitom vstřícný i k hříšným prostitutkám a nenáviděným celníkům, nyní je pekelným hříchem volební preference. Počínání prezidenta Diakonie je antikřesťanské a antidemokratické a v normálním politickém systému by mělo být i protiprávní.
           Katoličtí biskupové v únoru proklamovali, že křesťan nesmí volit AfD a od té doby vedou i katoličtí biskupové a církevní činitelé zuřivou kampaň proti AfD, která se občas podobá tažení bláznů. Vůdkyně AfD Weidelová po pravdě prohlásila, že AfD je nekřesťanštější stranou, jak se dá rychle vyčíst z programu strany a počínání jejich zástupců v zastupitelských orgánech. Tento prokazatelný fakt vyvolává u církevních funkcionářů obzvlášť velkou zuřivost, navíc když se sami prokazatelně vzdálili od ducha Písma.
         Na infowebu Katolisch se dočteme, že odmítání interrupce v programu AfD  má jiné cíle než lásku k člověku, záměrem AfD jsou nacionálně-demografické cíle, chtějí aktivováním rodinné politiky docílit vyšší porodnosti etnických Němců, tato tajná koncentrace na bio Němce jde proti svaté pravdě církve, AfD zneužívá křesťanské hodnoty k pravicově populistickým cílům, píše redaktor Katolisch Steffen Zimmermann. Obzvlášť před evropskými volbami si pravděpodobně biskupové vzali dovolenou od Písma svatého a rozjeli proti AfD štvanici, která hraničí s paranoia, např, voličům AfD se nedovolí zpívat na kůru v chrámech. Předseda německé Justitia et Pax biskup Heiner Wilmer varuje před pravicovým extrémismem AfD silnou rétorikou, která si nezadá  s metodami goebelsovské propagandy, AfD se halí do roucha tradičního konzervativismu, aby prosadila humanitě vražedné ideje, AfD za křesťanskou maskou skrývá nenávist a pohrdání člověkem. Biskup Dirk Binginger tvrdí, že spřeženec AfD Orbán se odvolává na náboženskou svobodu, aby prosadil diskriminační opatření (proti Lgbt propagandě na základních školách). Němečtí biskupové asi vychází z předpokladu, že mají co dělat s totálně zmanipulovanou a zdrogovanou společností, když si tito farizejové dovolí hlásat podobné nesmyslné pomluvy.
             Z německých křesťanských církvi se dnes staly pokrokové asociace, které dělají klaku nejzvrhlejším politickým trendům v Evropě, už neexistuje důvod, aby je bral někdo vážně, pomalu se jim úplně odpaří věřící a zmizí ze scény. Udivuje míra jejich pohrdání člověkem, pokud člověk hlásá pravdu nebo se modlí, není přece tématem církví, aby se zabývaly jeho pocitem v duši, to je odjakživa prerogativa Boha a ne biskupů. V italské Nuova Bussola je interview s terstským arcibiskupem a bývalým předsedou papežské komise Caritas in veritate Giampaolem Crepaldim, je evidentní že terstský arcibiskup s německými biskupy nemá nic společného. To co propagují němečtí církevníci, terstský arcibiskup považuje za zkázu člověka. Jeho chápání světa a pravdy má oporu nejen v Písmu, ale i v tisíciletích lidské historie, v německém případě jde rozpoznatelné příznaky propukajícího šílenství elit.
            Arcibiskup v hovoru též zmiňuje politiku, ale nechává na každém, aby se rozhodl na základě svého svědomí, vysvětluje jenom svůj náhled. Domnívá se, že příští evropské volby budou velmi významné. Kvalita Evropské unie se neprokázala, zelená a energetická politika jsou moc centralistické a drahé, jsou neefektivní a iluzorní. Hlasování v evropském parlamentu o interrupci prokázalo, že evropský parlament je součástí destruktivní ideologie. Unie se vměšovala do polských voleb a používá nátlaku proti rozhodnutím maďarské vlády, unijní rétorika proti této zemi svědčí o tom, že situace v Evropě není dobrá. K tomu je třeba připočíst evropský propad v zahraniční politice. Podle arcibiskupa existují signály, že volby změní složení parlamentu a dojde k nové polarizaci, povede se boj o návrat suverenit členským zemím a o další unifikaci.
           Projekt unijní unifikace anuluje přirozené komunity od rodiny přes lokální komunity až po národy a cílí na vytvoření super-státu ještě vzdálenějšího od člověka a organických komunit než jsou dnes unijní instituce. Leviatan může vytvořit centralizovaný systém úplně kontrolující obyvatelstvo, znamenalo by to velké nebezpečí pro samotnou svobodu člověka, pro demokracii a klíčové evropské hodnoty. Školský systém bude asistovat "pedagogice mas", řízené centrální mocí, evropskounijní ideologie totálně zhomologizuje lidského ducha. Podle arcibiskupa, dnes ještě lze zastavit tyto procesy a znovu objevit to, co je pro Evropu podstatné a co se sjednocováním Evropské unie ztratilo. Arcibiskup má na mysli křesťanské kořeny, rodinu, národní kulturu, dislokaci politické moci z Bruselu, svobodu zezdola a zachování identit, které byly ztraceny, aniž kdokoliv vysvětlil důvod. Evropská unie je principiálně protikřesťanská, k přehodnocení polohy křesťanství v Evropě nemůže dojít jenom proto, že je součástí naší minulosti, budeme muset znovu objevit, že evropský politický život potřebuje křesťanské pravdy.

Žádné komentáře: