středa 13. prosince 2023

rim studenti stavka

Tranfeministická škola

Studenti nejlepších římských lyceí zahájili 5. prosince okupační stávku, která může trvat až patnáct dní. Zabývají se aktivitami jako jsou kurzy sexuální aktivity, setkání se spisovateli a novináři, debatami o situaci v italském vězeňství, organizují jam session atd. Vedou se hojné debaty prokládané pivem za euro a obloženými bagetami za padesátník. Ředitelé škol požadují policejní intervenci, podle jejich náhledu protestující studenti ignorují práva ostatních studentů, kteří preferují výuku. Studenti adresovali předchozím generacím prohlášení: "Váš čas se naplnil, přišel náš čas." Římští studenti se považují za lepší alternativu předchozím generacím, které blokují planetární nápravu. "Je naléhavé dekonstruovat současnou školu, musí se ustavit škola, která překoná každou stopu subjektivity a patriarchální dynamiky a eliminuje autoritarismus. Studenti volají po ustavení transfeministické školy, která zohlední všechny roviny útlaku, na prvním místě rasový, třídní a sexuální.  Studenti nejsou moc originální, požadují to, co politická centra Evropské unie už řadu let praktikují. Studenti používají úplně stejně metody s jakými se pracuje v evropskounijním konglomerátu, jsou jim absolutně lhostejné náhledy ostatních, klidně zablokují školní proces, podobně jako EU nedemokraticky zablokuje přirozený rytmus ekonomiky a vede válku na Ukrajině proti vůli většiny občanů.

          V Itálii před pár dny velmi podivná dvojice ministr školství z Legy Giuseppe Valditara spolu s bývalou aktivistkou LGBT a levicovou ministryní školství v minulé vládě Paolou Concia představili společný školní projekt "Vzdělání o vztazích", který má být kulturní odpovědí na šovinismus a macho mentalitu. Pravicový ministr se ztotožnil s levičáckou vizí o tom, že násilí na ženách a macho-ismus jsou klíčovou společenskou kategorií a z toho důvodu je třeba v tomto duchu školství reformovat. Což ovšem znamená, že stát naordinuje velké konformní společenské složce jako jsou učitelé tuto realitě neodpovídající ideologií. Reverzní proces potrvá desetiletí. Jako by se do dneška v evropských školách učilo, jak zabíjet nepřátele a týrat vlastní ženy. Západní kultura redukovala člověka na konzumní jednotku, kdy je zcela přirozené vidět v druhém hlavně objekt uspokojení své slasti a konzumních potřeb, i mediálně živená emoční hnutí jsou jen konzumním nátěrem. Hlubinná citová ukotvenost člověka se přirozeným způsobem nachází v rodině, pak v národu atd. Evropskounijní ideologie tyto klíčové opory hlubinné citové ukotvenosti destruovala a to je hlavním potenciálním zdrojem násilí ve společnosti. Evropskounijní mainstreamová politika tradičně používá jednoduchou metodu: absolutizuje jeden problém a technické metody řešení povýší na mravní zákon, jehož je mainstream ochráncem, dnes to jsou klimatické pololži, covidový teror, pololži o ukrajinském konfliktu a v poslední době domácí násilí.
              V proklamaci římských elitních škol se praví, že prioritou nové školy musí být duševní zdraví, konstruktivní systém hodnocení a výuka musí být fundovaná na horizontální didaktice. Podle studentů dnešní škola pracuje s nelegitimním cílem, kterým je  meritokratická vize. V osmašedesátém studenti měli odvahu se postavit proti systému a byli duchovně inovativní, dnešní studenti jsou de facto evropskounijní ideologii nekonformnější společenskou složkou a jsou úplně bez invencí. Jejich ideje v evropskounijním centru už dávno vládnou, nemusí se obávat, že by je systém meritokraticky vyřadil ze hry, Leyenová, Jourová, Borell atd. určitě neprošli žádným meritokratickým školním sítem.
          Komisařka Helena Dalli z Malty v roce 1979 vítězně prošla sítem soutěže maltské královny krásy. Pravicové BVoltaire píší, že se v čísle hodném Actors Studia vrhla tato evropská komisařka do udělování morálních lekcí evropské populaci. Prohlásila, že šetření Agentury pro základní práva je alarmující, být černým v EU je tragické. Evropa je podle komisařky posedlá rasovými stereotypy a předsudky, a vládnou tu nerovnosti. Černoch se v Evropě každodenně střetává s rasismem a diskriminací ve všech oblastech života. Podle jejího zjištění polovina osob afrického původu někdy čelila rasové diskriminaci,  oproti předchozímu šetření tento pocit reportuje o 6% víc černochů. Podle komisařky bychom všichni měli být aktivními protirasisty. Evropské národy by si měly osvojit historii kolonialismu, pochopit svoji roli v obchodu s otroky a převzít za to zodpovědnost. Dotyčná komisařka v 2021 proslula svým školením o tom, že se nemají používat termíny jako vánoce, jméno Marie, nebo dámy a pánové, tyto termíny mohou nějaké populační skupiny urážet. Dokonce termín homosexuál se podle unijní komisařky může dotknout intersexuálů nebo queers. Helena Dalli není než jedna mezi mnohými podobnými, kteří vládnou v EU...       


Žádné komentáře: