pátek 10. listopadu 2023

koncept moci

(chybí)Koncept moci

Politolog a publicista Giuseppe Gagliano založil Centrum pro strategická studia v Comu, s akcentem na realistické pojímání konfliktních situací v mezinárodních vztazích. Konstatuje v Il Sussidario, že Evropa by mohla aspirovat na velkou politickou a vojenskou roli ve světě, ale problémem jsou evropské elity a jejich koncept moci. Pokud nedojde k reflexi elit, Evropa zůstane apendixem USA, jakousi hliněnou lodí mezi železnými plavidly USA, Číny, Ruska a arabskými zeměmi exportujícími ropu. Ekonomické důvody byly a jsou příčinou většiny válečných konfliktů od prehistorických dob. Věci se změnily od 19. století, kdy se konstituovaly otevřené trhy, které doprovázel liberální diskurs. Liberalismus byl prezentován jako optimální garance míru, ovšem propady v novodobé historii ukázaly, že ekonomická rivalita musí být uvažována v termínech mocenské rovnováhy, vesměs vždy byly spřaženy s vojenskou realitou. Na ekonomické konfrontaci je postavena moc státu.

            V Evropě se dlouhá desetiletí ignorovaly mocenské reflexe, a dnes toto téma vůbec nepřitahuje pozornost veřejnosti. De Gaulle uvažoval v mocenských termínech, i když proto používal jiné termíny, jako pojem "velikost", tento termín se dnešní době jeví jako zastaralý a anachronický. Samotný termín "moc" spojujeme s obskurními dobami totalitarismu. Po de Gaullovi se všechny evropské země začlenily do atlantického bloku. Jak vypadá a reaguje skutečná a konkrétní moc - USA - lze ukázkově demonstrovat na příkladu Edwarda Snowdena, jeho zběhnutí odhalilo rozsah americké špionáže v planetárním měřítku, prováděné americkými bezpečnostními agenturami. Každá vláda je odsouzena k zániku, pokud rychle nezohlední potřeby moci. Evropa kráčí opačným směrem. Dnešní Evropa je pouze geografickým prostorem s nejistými hranicemi, totálně ovládaná americkou hegemonií: politickou, ideologickou a vojenskou. Evropská autonomie je pouhou utopií.
         Po zastarání poválečné ideologie, která byla stavěná na sovětské hrozbě, je evidentní, že dřívější spojenec se stal nebezpečným protivníkem, který realizoval program formulovaný Wilsonem v roce 1917: "Anglie a Francie nemají vůbec stejné názory na mír jako my, po válce je budeme muset donutit, aby následovaly náš způsob myšlení, budou kompletně v našich rukách i finančně." Snowden diskreditoval roli USA jako motoru globální demokracie. Američané dnes profitují z duplicity vlastního liberalismu, kterou dovedně využívají k realizaci svých zájmů, světu vnucují rovnováhu, která je jim příznivá.
             Přestože byl tento národ vystavěn na genocidě původních obyvatel Ameriky, jeho dnešní představitelé mají drzost sdělovat světu, kde se nachází universální dobro a všem vnucují ideologii svého pojetí lidských práv. Tento skutečný trojský kůň má za cíl neutralizovat reakce národních identit a přeměnit svět v obrovský globální trh, kde individuální konzument, kontrolovaný novou versí velkého bratra Orwellova typu, bude kompletně vytržen ze svých etnických a kulturních kořenů, bude odsouzen podřídit se totální globalizaci, která je fatální pro národní identity, které tvoří bohatství společnosti. Evropané musí začít myslet v termínech moci a musí znovu potvrdit jasné vědomí své identity, je to nezbytné, aby mohli čelit výzvám, které je čekají.          

Žádné komentáře: