neděle 22. října 2023

nemecko gaza

Německá Gaza

Spolkový pověřenec pro otázky antisemitismu Felix Klein varuje, že protižidovská nenávist začíná už v mateřských a obecných školách. Už u dětí se šíří pro-palestinské slogany a nenávist k Izraeli. Podle pověřence musí učitelé hlavně děti z imigrantských rodin školit o demokratických hodnotách a o právu Izraele na existenci. Tedy učitelé mají doslovně riskovat svůj život, tam kde totálně selhala politika, v některých oblastech už existuje jenom jiná společnost, kde stát nemá autoritu.   

          Masová imigrace mladých muslimů přeměňuje Německo v antisemitskou etnickým Židům velmi nepřátelskou zemi. Redaktoři Die Welt chtěli v citlivých okamžicích pro stát Izrael shromáždit výroky prominentních Němců odsuzující antisemitismus a protiizraelské násilí, noviny píší, že až na jednu influencerku a klimatickou aktivistku, nikdo nebyl ochoten se vyjadřovat. V minulosti se s velkou chutí vyjádřovali o pravicové AfD nebo populismu. "Demokratičtí" prominenti kultury a médií jsou ochotni podepsat jakoukoliv petici za zákaz AfD, ale o antisemitských zločinech nejsou ochotni mluvit. Mluvčí židovské "Werteinitiative" Anna Staroselski napsala, že počínání kulturních prominentů je hanebné ve chvílích, kdy židovské domy jsou označovány Davidovou hvězdou a popisovány výzvami k násilí. Ukazuje to na dvojí morálku umělců. Asi to bude v Německu s umělci stejné jako v Česku, kdo z nich napsal pořádný román nebo natočil slušný film? Kastě konformních umělců v Evropě formovala mozek unifikovaná evropskounijní ideologie, židovství a jeho význam pro evropskou civilizaci jsou jim lhostejné. V dnešních dnech se v evropských médiích každodenně debatuje nad válkou mezi Hamasem a Izraelem, jak jsou asi objektivní tyto debaty, když se v evropských médiích téměř unisono sugeruje, že sionismus je něco jako odrůda nacismu, přitom šlo o nejnoblesnější národní hnutí na evropském kontinentu.
         Katastrofální masová imigrace Německo proměňuje přímo před očima, a není to dobrá proměna. Pokud zítra nevybuchne v Německu něco  podobného jako na hranicích Izraele a Gazy, tak to bude pozítří. Předevčírem velký muslimský dav táhl ulicemi Düsseldorfu a provolával hesla o smrti židovskému státu, dav ukázal Němcům, kdo je ve městě pánem. Podobné demonstrace se opakují v řadách dalších měst. V Německu zaregistrovali v souvislostí s událostmi v Gaze 1 100 trestných činů. Vesměs pachatelé těchto činů ani nedojdou k soudu, podle spolkového kriminálního centra existují  v Německu stovky nebezpečných islamistických center. Sekretář CDU Linneman mluví o silném signálu solidarity k Izraeli, přitom jeho strana dnešní hrůzu způsobila. Významné signály, silná gesta a "morální" postoj. Toto jsou zbraně infantilní německé politiky, která otevřela hranice milionům skálopevných muslimů a politizováním degenerovala justici, která přestala být hradbou spravedlnosti a bezpečnosti. A celá tato podivná hra nezadržitelně nabírá otáčky.  
             Jedinou důsledně antiimigrační a proizraelskou stranou je politická alternativa AfD, což se ve Spolkové republice nedá říct o žádné mainstreamové straně. Je těžko pochopitelné, že předseda centrální židovské rady Schuster nikdy neopomine AfD napadnout a pošpinit a to i v dnešní pro Židy těžké době. Schuster a celý mainstream vždy vyjadřovali obrovský údiv, že mezi členy AfD je spousta židů, dokonce existuje asociace Židé v Afd, kterou založila židovská intelektuálka s českým jménem Věra Kosová. Řadu let mainstreamová média zkoumají, co se jí může honit v hlavě. Schuster je často v útocích proti AfD vehementnější než běžný mainstreamový aktivista, který se bojem s opozicí živí. Schuster je silným kalibrem v mainstreamové propagandě proti AfD.  Schuster nepopírá proizraelskou orientaci AfD, ale vysvětluje to taktickou maskou AfD, což je ovšem poněkud absurdní, hlavní Schusterův (a celého mainstreamu) problém s AfD bude její proruská orientace. Určitý stupeň konformnosti židů s režimy, kde žili, je pochopitelný, ovšem, jak víme z historie, v jistém okamžiku je konformnost k ničemu a naopak může být pro etnikum vrcholně nebezpečná. V moderních dobách konformnost se systémovými hodnotami, jako jsou demokratické principy, právní stát atd., by měla stačit, ovšem v Schusterově případě jde o konformnost s politikou, která je pro židy na výsost nebezpečná. Západní politika se vzdaluje od principů, které formálně vyznává. O masové imigraci do Německa mohl v referendu rozhodnout pouze lid a ne Merkelová, která diktátorským způsobem znásilnila lidovou vůli.  Věra Kosová říká, že silně rozšířený antisemitismus na politické levici a v importovaném islámském světě, žene Židy do AfD. "Mainstreamové strany mají velkou starost o mrtvé Židy, místo živých."
      

Žádné komentáře: