pondělí 3. července 2023

voxmurcia

Pravicové vlády

V regionálních volbách ve Španělsku zvítězily lidová strana a Vox s takovou převahou, že socialistický ministerský předseda musel rozpustit parlament a vypsat parlamentní volby. Lidová strana prošla peripetiemi, které ji vzdálily od pravicových kořenů, od národně pravicových idejí svého zakladatele Fragy k atlantismu a straně evropskounijního mainstreamu, který je odrůdou všeho možného, jen ne pravicový. Tentokrát se zdá, že španělská lidová strana s novým předsedou v čele provedla skutečný  pravicový obrat, jehož testem je spolupráce s národní pravicovou stranou Vox. V Extramaduře po regionálních volbách dal předseda lidové strany Feijoo příkaz regionálnímu vedení, aby do tří dnů uzavřelo s Voxem dohodu o příští vládě. Vox se v tomto regionu ukázal velmi velkorysým, přes mediální denunciace regionální lidovecké předsedkyně a velký počet poslanců v regionálním parlamentu, dohodu o společném vládnutí podepsal i když ve vládě s lidovci bude mít pouze jednoho ministra. Předseda španělské lidové strany musel pohrozit regionální předsedkyni ztrátou funkce, bude-li blokovat pravicovou koalici a  pokusí se o pakt se socialisty.

        Předpokládá se, že v červencových parlamentních volbách zvítězí pravice, ale lidová strana samotná nezíská parlamentní většinu. Předseda španělských lidovců kalkuluje s možností koalice se stranou Vox, kterou evropskounijní média klasifikují jako extrémní pravici. Pro stranu Vox to znamená velký politický posun, v minulé legislativní periodě byli lidovci ochotni akceptovat podporu Voxu v parlamentech, ale bez účasti na exekutivní moci, nyní vůdce Voxu Abascal prohlásil, že hlasy, které od voličů Vox dostal, nejsou automatickým darem pro lidovce. Stratégové lidové strany pochopili, že tentokrát už nelze vstupovat se socialisty do koaličních nebo tolerančních dohod, voliči si jasně přejí alternativu k sociálně demokratickému mainstreamemu. Pokud by lidová strana ignorovala náladu ve společnosti, národně pravicová Vox by se mohla stát hlavní pravicovou opozicí a lidová strana skončit jako nevýznamná partaj na politickém okraji. Po regionálních volbách ve Valencii rychle došlo k dohodě mezi lidovci a Voxem o ustavení společné vlády. Na Baleárách k úplně vyrovnané účasti obou stran na vládnutí, v regionu se anuluje zákon o historické paměti, který fakta o občanské válce  deformoval v levičácké interpretaci. V zaragozské televizi předevčírem uvedli, že Vox dostane v aragonské vládě 3 ministry. Zbývá dojednat regionální vládu v Murcii, kde lidovci setrvávají v zajetí starých dogmat a chtějí vládnou sami, ovšem s automatickou podporou Voxu v parlamentu, přitom Vox dostal v regionálních volbách 18 % hlasů.
          Španělsko dnes čelí bezprecedentní  institucionální, ekonomické a sociální krizi a zažívá vysoký stupeň levičácké a neoliberální destrukce. Španělé si přejí alternativu a žádná jiná alternativa než pravicová koalice není možná. Extrémně pravicová strana, jak ji známkuje mainstream, se bude podílet na vládě. Vox je přitom rigidně konstitucionalistickou stranou, národně liberálním a demokratickým hnutím, což se o jiných stranách nedá tvrdit a ideově má blízko k zakladateli lidové strany Fragovi.  Dohody o společném vládnutí mezi oběma pravicovými stranami jsou něco velmi revolučního ve Španělsku, lidová strana se dlouhé roky podílela na denunciaci strany Vox, spolupráce s touto stranou je pro část lidovecké členské základny velmi těžce akceptovatelná. Společné vládnutí s lidovci může znamenat pro Vox vyčerpání pravicového potenciálu, ale v dnešní politické konstelaci, která favorizuje pravicovou alternativu, neexistuje lepší cesta.   
   

Žádné komentáře: