úterý 25. července 2023

odborna zpusobilost

Odborná (ne)způsobilost

Výběr politiků je velkým problémem moderní doby, být politikem dnes není zajímavou vizí pro kompetentní a schopné lidi. Demokracie ztroskotává právě na vadných kádrech, které se do politiky nahrnuly. Ministr vnitra jehož hlavní kvalifikací na vedení rezortu je jeho podezřelá chuť vést právě tento rezort, podle své předchozí kvalifikace by mohl aspirovat na náměstka na školství. Ministerský předseda sice dovedně bastlil sbírky ušlechtilých a líbivých hesel, ale v okamžiku, kdy se mu podařilo zatáhnout stát téměř do války, o jejíž genezi a tragických dimenzích nic neví, stejně jak o ekonomice, by udělal lépe kdyby odešel hledat svoje kvality do Bruselu, jak radí Babiš, který se v ekonomice dobře orientuje a rozumí záležitostem spojeným s vedením státu. Fiala vadnou politikou nejen přivedl stát na pokraj války a ekonomického vyčerpání, ale vůbec si toho nevšiml. Ministr financí projevuje pouze rudimentární znalosti o národním hospodářství, ministr zahraničí, bůhví na co má talent, ale v diplomacii se potácí jako slon v porcelánu. Ve státě se nenajde oblast, která by se pomalu nebo rychleji nerozkládala, téměř se zdá, že je zbytečné otvírat korupční podezření spojená s tímto vládnoucím klanem, nikdo to stejně nikdy nevyšetří a neodsoudí, navíc v stamiliardových deficitech pokud někdo z nich nějakou miliardu ukradne, nemá smysl s tím ztrácet čas. Je též reálné, že nenávistí k východním Slovanům posedlá vládní koalice  přivolá na republiku jaderný úder, a pak je vše řešeno.           Slabé kompetence těchto lidí k vládnutí dovedly stát do zóny politického extrémismu, který neumožňuje racionální jednání téměř v žádné oblasti veřejného života. Tyto kádry mají v zádech krytí podobné sorty lidí v Bruselu, např. na předsedkyni Komise Leyenovou padá těžké podezření spojené s podvody kolem Pfizerových vakcín, dotyčná zuby nehty odmítá bruselskému soudu vydat smsky, které si vyměňovala s Barlou, asi by se odhalilo ještě něco horšího, než co prováděla místopředsedkyně EP Eva Kaily, která skrývala milion eur pod postelí v otcově bytě. Leyenová by smsky z oficiálního mobilu dávno vymazala, ale pak by soud nařídil operátorovi smsky dohledat.  Typy jako Leyenová,  Fiala, Rakušan atd. ruinují důvěru občana v politiku a vyvolávají dojem, že se se společenskými problémy nic nedá dělat. V dnešním Česku se z neznámých důvodů o politice diskutuje méně než v komunistické epoše. Z toho důvodu se přirozená debatní místa, jako hospody, různé spolky atd.,  proměnila v nudná konzumní shromaždiště, o politice je zakázáno debatovat na výšlapu v turistickém klubu, ve vlaku apod. Pravděpodobně proto, aby neutrpěla válečná televizní propaganda. Přitom se ví, že politika a svoboda koincidují. Všude v okolních zemích lze bez problémů otevřít v kavárně a ve vlaku politickou diskuzi a lidé bez obav vysloví názor na cokoliv a naslouchají protistraně, v Česku vůbec už podezření, že by někdo mohl mít na něco názor, vyvolá v okolí podezíravý škleb.
            Přínos propagandy a pseudovědy na dobu v níž žijeme se nedá docenit, propaganda a pseudomorálka jsou jádrem dnešní politiky, vedou a principiálně ovlivňují veřejné mínění. Síla tohoto ovlivnění vede k situaci, kdy občan nejenže není schopen dešifrovat počínání vládnoucí politické kasty, ale ani chápat roli a důvod existence této kasty, jako by význam Fialy, Rakušana a Leyenové spočíval v pouhém faktu, že tato individua existují. Že je v podstatě nikdo nevolil nebo prošli manipulačním mechanismem politickou branou jako Rakušan a Leyenová, spadá do šedé oblasti ignorance. Zóna politiky se dnes nekryje se zónou veřejného zájmu, ale občan to z mnoha důvodů nedokáže rozlišit nebo dokonce to nevnímá jako problém.
          Dvacet pět let trvá evropskounijní fabrika lži: pseudomorálka s ideologicky deformovanou vědou operují na množinách fiktivních fakt. Evropskounijní zvěst nebyla dobrá ani v bodě nula. Nejdřív se operovalo přiblížením státu k západoevropské prosperitě, sugerovala se vize účasti českého státu na západoevropské ekonomické vývojové dynamice, morální západní nadřazenost se brala za zjevené náboženské dogma, ale v podstatě rozhodla jen pouhá radost, že ti lepší nás vzali do klubu. Když se nic z toho neprokázalo, tak gigantická fabrika lží úplně zastřela, že existoval důvod, dokonce se národu vsugerovalo, že otázka po důvodu je  bezdůvodnou. Manipulace ekonomickými mikrodaty vytvářela dojem nadějných časových řad a perspektivní cesty, a dvacetiletí končí brutálním ekonomickým odstupem dokonce i ve východoevropském klastru. Smrt velkého českého spisovatele v Paříži věští konec české perspektivy. Asi ne bezdůvodně si spisovatel nepřál u své rakve falešné české fanfáry. 

Žádné komentáře: