pondělí 19. června 2023

genocida kultura

 (kulturní)Genocida

Úžasná šedesátá léta, navzdor všem mainstreamovým dogmatům a pololžím, rozdíl mezi Paříži a Prahou byl minimální, Pier Paolo Passolini popsal šedesátá léta jako antropologický zlom podobný přechodu od neandrtálce k Homo sapiens. Padesát let po tomto zlomu se ukazuje, že šlo o zlou fikci, o zcela vadnou stopu lidstva, kterou naštěstí pro svět sleduje pouze jeho západní část. Podle Pia XII. stabilita vnitřního života společnosti závisí na tom, jak se udrží rovnováha mezi silou komunikačních technik a schopností jedince na ně reagovat. Proč by se tato rovnováha měla zbortit pouze na Západě, k čemuž evidentně došlo? Podle McLuhana jsou "zaostalejší" národy lépe připraveny na konfrontaci s elektrickými technologiemi, udržely si totiž orální kultury a další tradice, které mají totální charakter, v západní společnosti tradice přestaly existovat, a západní člověk je totálním způsobem pohlcen elektronickými participativními médii. McLuhan psal, že městský povaleč víc než venkovan, ale dnes zmizel i tento rozdíl. Asi existují silnější evoluční síly než jsou elektrická participativní média, elektrická revoluce byla objektivní etapou technického pokroku, ale přišla do mravně oslabeného západního světa, kde nakonec zvítězila jeho nejdegradovanější americká poloha.

          Francouzský  esejista Patrick Buisson v El Manifiesto nedává západnímu člověku moc vývojových šancí, jeho článek evokuje dojem, že v případě tohoto typu, šlo o slepou evoluční větev, stejně jako byl neandrtálec nebo člověk Denisové. Podle Buissona příčinou totálního úpadku Západu je transformace člověka v homo consumerus a západní společnosti v tržní společnost. Nastolila se ekonomie objektů, které jsou téměř okamžitě po vyprodukování už zastaralé. Konzumerismus diskvalifikoval trvání a zbožštil pomíjivé: kultura okamžitého a čas permanentní volby. Pouze konzument aspiruje na požitek, je "já", které konzumuje a současně je věcí, která je konzumována. Člověk se stal konzumní mašinou a současně konzumním produktem. V každém případě jsme redukováni na něco, co je méně než člověk. Masový hedonismus dovedl konzumerismus do polohy autentické kulturní genocidy, obzvlášť anihiloval všechny hodnoty, které vedou k mravnímu životnímu konceptu. Pre-konzumní společnost produkovala "silné a cudné lidi", které vedly netržní principy: čest, důvěra, vzájemná solidarita, mužnost a důstojnost. Konzumní společnost ke svému fungování potřebuje chlípné a slabé muže, "ošklivé stupidní automaty", adorující fetiše vyplozené mimetickou reprodukcí nové vládnoucí třídy. Tam, kde selhal fašismus a komunismus, zvítězila konzumní totalita, která nahradila homo faber umělým člověkem. Nejde o povrchní změnu, ale o nevratnou změnu, která mění duše, myšlení a životní formy. Pro nového člověka není lidská přirozenost instancí, která by mohla oponovat modernitě. Arendtová předvídala tyranii bez tyrana, formu totality s lidskou tváří, kde totalitní moc má anonymní bezbolestnou podobu, která rozpustí sociální vazby a vytvoří umělý svět izolovaných jedinců.
           Materiální síla technologie je historicky stejně důležitou silou jako ideologie. Hedonistická revoluce by neexistovala bez televize, která je kolébkou nového světa, jeho norem a modelů. Baby boomers, kteří vyšli v 1968 do ulic, byli především televizní děti, které televize vychovala a vzdělala. Během pár let televize zruinovala rodinné vztahy, vyprázdnila puby a kostely a skoncovala se starými sociálními sítěmi na venkově. Jsme svobodni od pout našich předků, osvobození od "útlaků", které se nazývaly Bůh, rodina, vlast. Modré televizní světlo nahradilo červené světlo svatostánku. Soap opery, telenovely a programy prostituující soukromí člověka s cílem přetvořit mentalitu a překonfigurovat chování. Nikdy předtím nebylo dosaženo takové míry zotročení člověka jako se podařilo televizi v krátkém čase. Nikdy v minulosti neměla žádná církev a žádný stát k dispozici tak mocné nástroje k masové reedukaci a nikdy předtím nepoužila vládnoucí kasta tak silné nástroje k masové převýchově člověka. S velmi rychlým efektem. Jsme svědky vymizení jistého lidského typu a jistých lidských kvalit, které byly produktem lidové kultury utvářené venkovem.

Žádné komentáře: