úterý 4. dubna 2023

rezervni system dedolarizace

Multipolární rezervní systém

David P. Goldman v Asia Times píše, že americký bankovní systém se hroutí, ovšem centrální banka bude skomírající bankovní instituce ještě dlouho udržovat při životě. Goldman se domnívá, že éra, která začala 15. srpna 1971, kdy USA zrušily zlaté krytí dolaru, končí. Cesta od bankovního kapitalismu k reálné ekonomice na celém Západě bude velmi bolestivá, přechod na multipolární rezervní systém přinese velké výhody čínskému RMB. Výsadní poloha dolaru a částečně eura v světovém finančním systému je garantem západní hegemonie v mnoha oblastech. Tato platidla neodpovídají reálné ekonomice, ale jejich výsadní poloha jim dává kapacitu přivlastnit si část světové nadhodnoty, která vlastně sponzoruje západní blahobyt i americké gigantické výdaje na zbrojení. Po pádu minulého režimu jsme zaměnili kreativní reálnou ekonomiku, která ovšem vyžadovala práci, za účast v tomto západním parazitismu. V absurdní dialektice hry jsme se stali otroky tohoto importovaného systému, který nakonec v českém prostoru začíná potřebovat víc na propagandu, represívní aparát a na blahobyt systémových korupčníků než na všeobecný blahobyt, který byl původně ve hře. Reálná ekonomika je v nedohlednu, ale bohužel vládnoucí skupina lidí je tak ubohá, že není schopna ani jednoduchou kombinatorikou s miliardami namixovat aspoň nějakou fiktivní finanční rovnováhu na pár měsíců dopředu. Včera v televizním šotu ze sněmovny, když mluví Schillerová o odpařujících se miliardách, která se v této hře miliard evidentně orientuje, o čem asi žvaní Fiala s nýmandy za předsednickým pódiem a tváří se, že ho to nezajímá. Co ho asi zajímá?

         Výrobní ekonomika je v USA, Británii a v EU velmi redukovaná, tyto státy nejsou v tomto smyslu soběstačné, pokud přestane hrát dolar roli světového rezervního platidla, pak tyto země přestanou mít prostředky nejen na blahobyt, ale na další společenské sektory jako je věda, kultura, školství a rozvoj. Společná evropská měna euro je de facto už ve stádiu  rozpadu, je totiž ekonomicky tak neúnosná, že její budoucí existence není možná. V těchto zemích dojde k ekonomické polarizaci, vykrystalizuje pár ekonomických subjektů schopných konkurovat Asii a globálnímu jihu a hrstka podniků z principu monopolních na vnitřním trhu, v tvrdém konkurenčním boji o přežití většina populace dostane statut dnešních důchodců.
          Boj o dolar brutalitou připomíná vietnamskou válku, tentokrát si ovšem americký hegemon nemůže dovolit porážku. Ve vietnamské válce Kissinger dobře odhadl, že vietnamské cíle jsou fikcí americké politiky, tenkrát Amerika mírem s Ho Či Minem rychle obnovila svoji vitalitu a šla nahoru. Dnešní  rozložená Amerika bez dolarové hegemonie bude velmi obtížně obnovovat svoji přirozenou vitalitu. Dá se očekávat dlouhé období vyostření sociálních nerovností a s tím spojených sociálních nepokojů, které nejspíš otřesou celým politickým systémem.
             Válka o dolar připomíná vietnamskou válkou charakterem vedení boje, tenkrát Vietcong operoval taktikou leopardí kůže. Barva vietnamských partyzánů pomalu barvila zemi, jak ztrácely americké loutky. Dnes veřejnost mentálně zahlcena informačním plevelením  ignoruje postup dolarové války. Např. zcela fascinující zpráva, před pár dny se Čína a Brazílie dohodly na obchodování v národních měnách. Tyto země zřídí clearingové centrum přes které půjdou všechny transakce mimo dolarové bankovní systémy. Obchod mezi Čínou a Brazilií v roce 2022 činil 150 miliard dolarů. Základní výchozí valutou příštího obchodování mezi oběma zeměmi bude čínský jüan. Vzájemný obchod obou zemí se může jevit ne moc významný, ale dělá 0,5 % celoplanetárního obchodního obratu. Dokazuje to, že Čína se ztotožnila s programem dedolarizace světového obchodu. Předpokládá se, že v brzké době eliminují dolar ze svého obchodování i země skupiny Brics, pak už by se jednalo o významný podíl na světovém obchodování. Západní země vyloučily Rusko z dolarového obchodování, dnes se to proti nim vrací jako bumerang. Předpokládá se, že země Brics vytvoří novou platební jednotku vzájemného obchodování.    
       
          

Žádné komentáře: