pátek 14. října 2022

jan krikke evropa

Evropa se spojila na cestě (do pekla)

Článek excelentního žurnalisty Jana Krikke v Asia Times o evropském úpadku se minimálně v citacích objevil v řadě evropských médií. Velcí současní myslitelé, jako Todd, Onfray, Sieferle aj., dlouhodobě mluví o úpadku západních elit, co můžeme očekávat po letech vládnutí ubohých elit v bruselském centru a ještě ubožejším a bigotnějším obraze v Čechách. Dlouhá historie, Evropa nikdy nebyla tak sjednocená jako dnes. Téměř všechny evropské země a jejich mainstreamová média podporují v dnešní válce Ukrajinu. Názory nesouhlasu jsou zřídkavé, stejně jako protiválečné protesty, jako v případě válek ve Vietnamu a Iráku. Stejně pozoruhodné, Evropská politika je plně konformní s americkou. Stejná narativa a terminologie: Ruskem vyprovokovaná válka je snahou Vladimíra Putina vzkřísit slávu SSSR.

        Ještě před desíti lety by málokdo předvídal, že Evropa zažije válku mezi zemí, která se nestydí za vojáky s nacistickými symboly vytetovanými na tělech a dřívějším komunistickým národem. Válka jakoby o energii, přitom za její protrahování se staví nejen Evropská unie, ale i politická levice včetně zelených. V roce 1992, Rusko a jeho partneři z EU postavili první plynovod s ruským plynem do  Evropy. 4100 km dlouhý Jamal spojil Sibiř s Německem. Pád berlínké zdi přiměl energetické giganty Shell, BP, ExxonMobil, spolu s japonskými firmami, investovat miliardy do Ruska, které potřebovalo kapitál i technické know-how. Do ruské ekonomiky vstoupili Clintonem vyslaní a Harvardem vyškolení ekonomové, kteří měli ekonomiku reformovat, v jejich intencích a pod Jelcinovým vedením se ruská ekonomika rozpadla. Západní recepty byly konformní neoliberální politice praktikované Reaganem a Thatcherovou a aplikované Clintonem a Blairem - šoková terapie, privatizace, liberalizace, kapitalismus volného trhu. Jejich reformy uvrhly miliony Rusů do velké bídy. Staré ženy v ulicích Moskvy prodávaly své  léky, aby měly na jídlo, zatímco malá  skupina businessmanů s kontakty si přišla na miliardy státního majetku, včetně energetických státních společností. Nově zbastlení bilionáři kupovali v Evropě fotbalové kluby, reality... Netušili, že jim to Evropa jednou  zkonfiskuje, přece to získali po evropských radách. Reagan viděl v liberalismu lék na všechno (stát není řešením, ale problémem). Rozpad SSSR chápali neoliberálové jako triumf své ideologie. Američtí a evropští neoliberálové splynuli v tzv. atlantickém konsensu - imperativní západní hodnotou je agenda globalismu.
       Koncem tisíciletí téměř celá politická elita v Evropě vyznávala náboženství "atlantismus". Globalistická agenda se zmocnila všech mezinárodních organizací, jako Mezinárodní měnový fond, Světové ekonomické fórum atd. Neoliberalismus vedl k velkým sociálním nerovnostem, mzdové stagnaci a dalším sociálním problémům. Atlantická ideologie obou břehů Atlantiku splývala, ale to samé se nedalo říct o ekonomických zájmech. Na rozdíl od Evropy, mají USA velké přírodní bohatství a jsou méně závislé na mezinárodním obchodě, navíc mají "výjimečné privilegium" v světové rezervní měně, v dolaru. Nedostatečné přírodní  zdroje vedly Německo k tomu, že se obrátilo na Rusko. Nízká cena energie z Ruska dovedla Německo k bilionovému hrubému produktu a Rusko profitovalo dolary plynoucími z Evropy. Win-win situace. Mezi 1990 a 2020 mezi Evropou a Ruskem vybudovalo Rusko největší infrastrukturní projekt na světě. V roce 2020 se Evropa podílela 37,3 % na ruském vývozu. Následně americké administrativy spustily alarm kolem evropské závislosti na ruské energii. Kancléřka Merkelová nesdílela tyto obavy, i transitní země Polsko a Ukrajina si přišly na miliardy dolarů. Rusko po pádu železné opony rozpustilo Varšavskou smlouvu, NATO, místo rozpuštění, posilovalo a expandovalo k ruské hranici. Evropa neviděla žádný rozpor v rozvíjení obchodu s Ruskem a na druhé straně v umisťování jednostek NATO na ruských hranicích.
        Důsledky ztráty Ruska si dnes Evropa nedokáže vyčíslit. Pesimistické scénáře mluví o deindustrializaci, bilionové ztráty investičního kapitálu, drastická redukce životního standardu. K tomu všemu fragilní finanční pozice mnoha evropských zemí a rostoucí inflace, černým scénářům se nelze vyhnout. Je otázkou proč evropské politické elity zabily mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem - odpověď znají jen ony samotné. Rusko se obrátí na východ. USA se pravděpodobně budou muset koncentrovat na sebe, aby čelily vlastním problémům, Evropě nezbude moc možností, ale bude muset udělat totéž. Konfucius před 2 500 lety: "Když je harmonie v domě, panuje v národech řád,  když je v národech řád, panuje ve světě mír."  
       

Žádné komentáře: