středa 17. srpna 2022

sarrazin omyl

Omyl se (málokdy)toleruje

Thilo Sarrazin, původně bankéř a berlínský senátor, jeho úvahy o masové imigraci  do Evropy neměly chybu, v knihách a analýzách vycházel ze statistik, historických trendů, zabýval se porodností etnik, teorií inteligence, náboženstvím atd., jeho závěry o masové imigraci se berou jako nevyvratitelné. Totiž žádný mainstream, včetně univerzitního, si s jeho závěry nedokázal poradit, Sarrazina skandalizovali, vylučovali z partaje a občas i fyzicky inzultovali. Sarrazina nedokázaly vyvrátit evropskounijní hordy fanatiků všeho druhu, ale hrozí, že se vyvrátí sám. Zajímavý jev, můžete být super adekvátní v teorii čísel, ale pokud občas něco šlohnete v marketu, první kvalita se zapomene. Sarrazin od jara udivuje svými výroky o ukrajinském konfliktu, což ovšem ve velkém německá mainstreamová média rády publikují. Téměř se zdá, že Sarrazinovy závěry o islámu mu budou odpuštěny. Mainstream rojí krokodýlí slzy nad Sarrazinovým vyloučením z SPD. Sarrazin napadl rozhodnutí rozhodčího soudu sociálních demokratů o zamítnutí návrhu na vyloučení bývalého kancléře Schroedera z partaje. O Sarrazinově šokující argumentaci se s velkým gustem mainstream rozepisuje a samozřejmě v německé důkladnosti se neopomine litanie o zločinech starého kancléře, které spáchal když si s Putinem dal kafe. Podle Sarrazina má být SPD morálně pochybnou stranou, když kumpána brutálního diktátora Putina z partaje nevyloučí a ho samotného, který osvětluje podstatu islámu, vyloučí.

         Sarrazinův náhled na východ Evropy je tak nereálný, že zpochybňuje všechno předchozí, co napsal: "Na Ukrajině po Majdanu vznikla živá demokracie, země se obracela víc a víc k Západu, reformní kroky vlády vedly k odbourání korupce. Rusko není demokratickým státem, jde o diktaturu jednoho muže, je to státem organizovaná kleptokracie, disidenti jsou posíláni do trestných táborů..."  Sarrazinovi v posledních dnech publikoval francouzský kulturně politický magazín Polemia článek "V Německu velké nahrazení pokračuje", v magazínu je víc článků o imigračních problémech a proč trávit čas zrovna se Sarrazinem, když jak zdá, ztratil soudnost. Např. článek Johana Hardoy "Exodus bílých" je zajímavější a faktičtější než Sarrazinovy už trochu impotentní úvahy. Konečně imigrace není dnes zajímavým tématem, o hlavním tématu doby, které stojí v jádru střetu, je v Polemii spousta článků, které odhalují pravdu, a v jejich konkurenci Sarrazin zaniká. Filozof Michel Geoffroy: "Ukrajina: vítejte v reálném světě!", včera žurnalistka Camille Galic: "Ukrajina: kdo lže a proč?".  
         Editorialista německého serveru Pi-news Kewil nazval článek v novinách "Jak může Sarrazin hlásat takové bludy", nemyslel tím ovšem fakta o islámu, ale o Putinovi. Co vede Sarrazina k tomu, aby nyní bez nějakého hlubšího rozmyslu psal tak nesmyslné články, od autora jeho formátu by člověk očekával hlubší vize, než plodí bezduchá mainstreamová politika. Jak může jinak soudný Sarrazin napsat něco takového: "Od Austrálie, Japonska až po Polsko a Baltické země, neodddiskutovatelným lídrem tohoto bloku svobody jsou opět USA, Putin svým vpádem na Ukrajinu sjednotil západní blok, historická separace Evropy od USA byla eliminována... " Sarrazin se nadechl a chce být veden USA, ale naštěstí většina čtenářů (Achgut) po tom netouží. Jeden čtenář napsal: "Nepíše zde někdo pod pseudonymem Thilo Sarrazin, jehož analýzy vždycky byly tak dobré".

Žádné komentáře: