sobota 2. července 2022

martin creveld

Martin van Creveld

Česká média sice šíří lásku k trpícím Ukrajincům a "oprávněnou" fanatickou nenávist k ruské straně, ale bohužel moc neinformují. Na východní Ukrajině jsme poprvé od druhé světové války svědky tak rozsáhlých bitev se zapojením tisíců vojáků a nejmodernějších konvenčních zbraní. Rusko po počátečních neúspěších a chaosu změnilo strategii a zdá se, že nic nemůže protiřečit jejich záměrům. Ruská armáda se včera stáhla z ostrova Zmijij, velmi překvapivé, před pár dny dva ruské čluny po dramatické operaci dopravily na ostrov nové raketové zařízení, operaci velel sám generál, který osobně pomáhal s vyloďováním a za pár dnů ústup. Velmi to popudilo uživatele ruské webové sítě Runet, ve velkém nadávali velícím generálům, ale ti asi věděli, že vystavovat na této skále své vojáky permanentnímu ostřelování nedává smysl. Dnes se objevilo pár impresívních záběrů z návštěvy náčelníka generálního štábu Gerasimova na bojišti, generál měl jednat s veliteli o posílení již tak nejmocnějších zbraní ruské armády, artilerie.

        V Die Weltu a v rakouském Exxpressu vyšla analýza situace na východní Ukrajině od velkého izraelského odborníka na historii válek, profesora Hebrejské univerzity Martin van Crevelda, historik v posledním čase radikálně změnil názor na průběh války, Rusko po počátečních neúspěších změnilo strategii vedení války a míří k vítězství. Historik se domnívá, že pokud by místo konvenční války Ukrajina vedla gerilovou válku, měla by šance na úspěch, ovšem Rusko se zatím moc nepohybuje v neruských oblastech, kde by širší zapojení lidí do gerilového odporu mohlo být smysluplné, na obsazených územích asi nastoupil pro Ukrajinu nejméně příznivý scénář, ruskojazyčné obyvatelstvo akceptuje nějakou formu separace od Ukrajiny. Podle renomovaného teoretika je současná ukrajinská strategie, tj. tank proti tanku, dělo proti dělu receptem na porážku. Pro ruské vítězství mluví řada další fakt. Po počátečních neúspěších se ruská armáda přeskupila a snaží se o systematické oslabování vojenské infrastruktury ukrajinských měst.
          Rusko má tradičně velmi dobrou artilerii a její nasazení umožňuje Rusku minimalizovat své ztráty. Další problém, Evropa nemá dostatečně vojenské systémy, kterými by mohla Ukrajinu podpořit, navíc se ukazuje, že demagogie, která je v jádru problému samotného, totiž nekonečné rozšiřování NATO, je překážkou bojeschopnosti organizace, komunikační linie jdou nade všechny rozumné meze. Podle historika, plochý a hustě osídlený terén mezi Ukrajinou, Polskem, Slovenskem a Rumunskem přímo volá k efektivnímu nasazení ruského letectva. Ukázalo se, že Rusko, co se týče ekonomiky, dokáže klást větší odpor než Západ předpokládal. Dnes má Čína dostatečnou ekonomickou kapacitu a může Rusku dodávat veškeré nezbytné průmyslové zboží a úplně nahradit Západ. Ekonomické důsledky této krize budou pro Západ mnohem závažnější než se předpokládalo. Pokud Rusko zablokuje Evropě energetické dodávky, bude hrozit opravdová nouze. Rozhněvaní občané budou žádat, aby vlády složily účty za svoje angažmá na Ukrajině. Podle Crevelda i v případě delší války, nejsou ruské šance špatné, nepočítá s tím, že by se Ukrajina mohla stát ruským Vietnamem.

Žádné komentáře: